Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Fotonica-epicentrum PhotonDelta flink gegroeid

5 jan 2021

Het jonge Nederlandse fotonica-epicentrum PhotonDelta maakte de afgelopen twee jaar een grote groei door, iets wat naar verwachting in de toekomst doorzet. Het aantal actieve bedrijven binnen het ecosysteem steeg van 8 naar 16. Voor 2021 verwacht men een werkgelegenheid van 550 fte (was 315) en een omzet van 60 miljoen euro (was 13 miljoen). De totale investeringen in fotonicabedrijven zijn ruim verviervoudigd. Met 23 miljoen euro aan eigen inbreng is 88 miljoen euro extra kapitaal aangetrokken van externe partijen.

Geïntegreerde fotonicachips werken met lichtdeeltjes (fotonen) in plaats van met elektriciteit. Daardoor zijn ze nauwkeuriger, sneller, zuiniger en betrouwbaarder dan conventionele chips. De chips hebben veel toepassingen: ze kunnen bijvoorbeeld datacentra zuiniger maken, zeer gevoelige sensoren opleveren die vervormingen in bruggen kunnen meten, of kleine en betaalbare medische scanners mogelijk maken.

Het Rijk, een aantal provincies en regio’s, bedrijven en kennisinstellingen kondigden in december 2018 aan tot en met 2026 gezamenlijk 236 miljoen euro te investeren in PhotonDelta. Deze samenwerking richt zich specifiek op geïntegreerde fotonica: chips die met licht werken in plaats van met elektriciteit en daardoor in vele opzichten beter zijn dan conventionele chips.

‘Een van onze grootste beloften voor de toekomst’
PhotonDelta speelt een belangrijke rol in de Nationale Agenda Fotonica die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 2018 naar de Tweede Kamer stuurde. Staatssecretaris Keijzer meldt: “Fotonica is een van onze grootste beloften voor de toekomst. Het gaat leiden tot talloze uitvindingen die de maatschappij ten goede komen: van zuinige datacentra tot betaalbare medische apparatuur. PhotonDelta laat zien dat een belofte ook al flink kan groeien en kan zorgen voor nieuwe kennis, inkomsten en banen. Zo doet PhotonDelta precies wat we als land voor ogen hebben als het gaat om innovatie: met nieuwe ideeën de wereld verbeteren en tegelijkertijd onze economie versterken.”

Boegbeeld fotonica René Penning de Vries: “De afgelopen twee jaar gingen voor ons om het doorkomen van de beruchte ‘valley of death’: de periode waarin snelgroeiende bedrijven afhankelijk zijn van extern kapitaal om te overleven. Daar zijn we glansrijk uitgekomen: we hebben niet alleen overleefd, we zijn gegroeid. Investeerders weten ons te vinden, klanten kunnen bij ons terecht voor het hele proces van ontwikkeling tot productie. We zijn er klaar voor om ons ecosysteem uit te bouwen tot 4000 banen en 1 miljard euro omzet in 2026.”

MantiSpectra
Bij PhotonDelta aangesloten wetenschappers van de TU Eindhoven en de Universiteit Twente brachten zo’n 500 publicaties uit. Uit die ontdekkingen zijn de afgelopen twee jaar een vijftal startups voortgekomen. De meest recente is MantiSpectra. Het bedrijf maakt van een uitvinding van de TU Eindhoven een product: een draagbaar apparaat waarmee je de chemische samenstelling van een object niet hoeft te achterhalen in een laboratorium maar het snel kan ‘zien’ met speciale infraroodsensoren op basis van fotonicachips. De uitvinding maakt het bijvoorbeeld voor tuinbouwers mogelijk om te zien wanneer het beste oogstmoment is voor tomaten. Het bedrijf verwacht het apparaat ook in andere sectoren te kunnen toepassen, zoals in de gezondheidszorg.

PhotonDelta bouwt haar ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen steeds verder uit. Daarbij wordt geïntegreerde fotonica voor bestaande bedrijven toegankelijk gemaakt. Dit gebeurt onder andere door het Photonic Integration Technology Centre, dat erop gericht is om nieuwe ideeën zo ver te ontwikkelen dat de mkb-bedrijven in het ecosysteem de productie ervan kunnen overnemen en er nieuwe toepassingen mee kunnen ontwikkelen.

Nieuwe startups stimuleren
Ook stimuleert PhotonDelta het ontstaan van nieuwe startups. Hiervoor is de PhotonDelta Startup Studio opgezet. Het doel is om in 2021 zes nieuwe startups voort te brengen; in 2022 moeten er tien startups uit voortkomen. De jonge bedrijven worden door PhotonDelta geholpen aan een netwerk, kapitaal en kennis.

“Doordat fotonicachips onder meer nauwkeuriger, sneller, zuiniger en betrouwbaarder zijn dan conventionele chips, kunnen zij leiden tot interessante innovaties. BTG is dan ook blij met de ontwikkeling van een Nederland fotonica-epicentrum en moedigt de groei van PhotonDelta aan!”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Gerelateerd nieuws