Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Frequentiespectrum voor mobiele netwerken, Nederland heeft de uitdaging om (weer) frontrunner te worden

9 sep 2021

Mobiele communicatie netwerken zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het is een essentieel onderdeel van het functioneren van de maatschappij en de economie. Binnen Nederland hebben we op dit moment drie kwalitatief zeer goede publieke mobiele netwerken met een goede radiodekking én performance.

Om ervoor te zorgen dat de mobiele netwerken de verkeersgroei kunnen bijhouden is uitbreiding van netwerkcapaciteit nodig. Nieuwe technologie in de vorm van 5G zal een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige mobiele communicatie behoefte in Nederland. Om dit mogelijk te maken is uitbreiding van frequentiespectrum noodzakelijk. Voor de extra netwerkcapaciteit die in 5G gerealiseerd gaat worden, is de 3,5GHz band van groot belang. In omringende landen heeft de verdeling van de 3,5GHz band reeds plaatsgevonden. De veiling van deze band is voorlopig uitgesteld als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter. Met de veiling wordt in totaal 300MHz aan extra bandbreedte onder de mobiele operators verdeeld, dit als voorbereiding op de capaciteitsuitbreiding van de 5G netwerken.

Onzekerheid
Door de uitspraak van de voorzieningenrechter op 30 juni jl, in de zaak Inmarsat versus de Nederlandse overheid, is grote onzekerheid ontstaan rond de verdeling van het frequentiespectrum van de 3,5GHz band.

Het is niet helder wanneer de veiling van spectrum gaat plaatsvinden en wanneer de 3,5GHz frequenties voor de 5G publieke mobiele netwerken in Nederland beschikbaar komen om de capaciteit van de netwerken uit te breiden. De verwachting is dat het aantal knelpunten van netwerkopstoppingen de komende periode door de verdere groei van het verkeer toeneemt en dat gebruikers gaan merken dat de kwaliteit van de mobiele dienstverlening in Nederland onder druk staat.

BTG vindt met haar leden de ontwikkeling van kwalitatief goede publieke mobiele netwerken in Nederland essentieel en zeer belangrijk en roept de politiek op om vooral druk te zetten op een snelle uitspraak van de adviescommissie.

Private toepassingen
Naast de publieke mobiele netwerken zijn er in Nederland ook private mobiele netwerken voor bedrijven en overheidsorganisaties voor specifieke toepassingen. Een groot aantal BTG leden maakt gebruik van private mobiele netwerken voor kritisch bedrijfstoepassingen. Bij deze toepassingen moet gedacht worden aan veiligheids- en economische belangen van de bv Nederland zoals de afhandeling van zeeschepen in de haven van Rotterdam, de afhandeling van vliegtuigen op Schiphol, maar ook in het openbaar vervoer op de Nederlandse spoorlijnen, metrolijnen en op vaarwegen en de Noordzee. De toepassingen zijn divers en gelden voor ook meerdere branches, onder andere de gezondheidszorg en het onderwijs. Voor al deze toepassingen is voldoende frequentiespectrum noodzakelijk.

Ook voor private netwerken doet BTG een dringend beroep op de politiek om meer helderheid te verschaffen rondom het beschikbaar stellen van spectrum bij Nederlandse bedrijven.

De volgende frequentieband die van belang wordt voor mobiele 5G netwerken is 26GHz. De frontrunners in Europa, Finland en Italië, hebben deze frequentieband al verdeeld zodat deze door netwerkaanbieders daar ingezet kan worden voor de eerste toepassingen. Hiermee krijgen deze landen als eerste ervaring met deze frequentiebanden en kunnen zij innovatieve toepassingen ondersteunen. Dat zijn mooie en relevante ontwikkelingen waar Nederland naar kan uitkijken.

De EU heeft aangegeven dat de lidstaten de 26GHz band voor eind 2020 voor een deel vrijgemaakt moeten hebben voor experimenteel gebruik van 5G toepassingen. In Nederland is dit nog niet gebeurd en BTG vraagt aan de politiek om dit punt op te pakken.

BTG roept op om de handen ineen te slaan en samen met de MNO’s, MinEZK, Gebruikers en Solution Partners de discussie aan te gaan en te streven naar een constructieve oplossing.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “BTG is gereed om hierin support te verlenen! Graag tot spoedig om dit samen te realiseren: Nederland weer terug in de frontlinie, ook wat betreft het frequentiebeleid en mobiele netwerken!”

Gerelateerd nieuws