Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Future Network Services ontvangt ruim 200 miljoen euro financiering voor ontwikkeling 6G

5 jul 2023

Het kabinet investeert voorwaardelijk 203 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds in de ontwikkeling van de volgende generatie mobiele communicatienetwerken: 6G. Dat maakte de Adviescommissie van het Nationaal Groeifonds bekend. Het Future Network Services consortium ontvangt 61 miljoen in de eerste fase met een reservering van 142 miljoen. Het consortium, bestaande uit onder andere telecombedrijven, technische universiteiten en kennisinstellingen, wil met deze steun tussen 2024-2029 een sterk Nederlands 6G-ecosysteem ontwikkelen.

Niet alleen in Nederland maar ook internationaal creëert Future Network Services een toppositie in de mondiale 6G-waardeketen. De focus ligt hierbij op onderdelen waar Nederland zich op kan onderscheiden. Het gaat daarbij specifiek om de combinatie van geavanceerde slimme componenten, software en leidende toepassingen in maatschappelijk belangrijke sectoren zoals energie en automotive. Dat draagt ook bij aan de digitale soevereiniteit en duurzaamheid van Nederland en de Europese Unie.

Van vitaal belang
De digitale infrastructuur is van vitaal belang voor Nederland. Hoewel de uitrol van 5G in Nederland nog volop gaande is, zijn de ontwikkelingen op het gebied van 6G in volle gang. De potentie van 6G kan echter alleen tot ontwikkeling komen door innovatieve netwerktechnologie en ‘slimme’ semiconductors (halfgeleiders) in combinatie met fotonica (data uitwisseling via optische signalen).

Deze innovaties zijn niet alleen nodig voor betere netwerkprestaties en tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden, maar spelen ook een essentiële rol in het praktisch realiseren van digitale soevereiniteit.

Nederland bezit hoogwaardige kennis en industriële ervaring op het gebied van netwerk innovatie, semiconductors en mobiele toepassingen om de kansen voor de totstandkoming en benutting van 6G te verzilveren. In het Future Network Services Consortium (FNS) wordt deze kennis en ervaring gebundeld om gezamenlijk een bepalende positie in de ontwikkeling van 6G te pakken.

Consortium van 60 partners
Het programma is ontwikkeld door 60 partners, onder leiding van TNO. Het consortium bestaat verder uit toonaangevende telecom- en halfgeleiderfabrikanten, mobiele operators, ICT-bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Uniek in dit programma is de integrale aanpak: de verbeterde prestaties van 6G worden bereikt met intelligente hardware én software, die zorgen voor meer flexibiliteit van het netwerk. Dit levert ook de nodige controle om netwerken en toepassingen betrouwbaarder en duurzamer te maken.

Door technologie en toepassingen nauw met elkaar te verbinden, nemen de marktkansen toe van de Nederlandse bedrijven die actief zijn in radiocomponenten, antennes en netwerksoftware.

Internationale 6G-standaarden
FNS werkt daarvoor samen in Europa om de technologieën onderdeel te maken van de internationale 6G-standaarden. Zo kan het voldoen aan de maatschappelijke eisen op het gebied van betrouwbaarheid, digitale soevereiniteit en duurzaamheid.

Indirect draagt FNS bij aan de concurrentiepositie van Nederland met een digitaal vaardige bevolking en krachtige digitale infrastructuur. Het voorgestelde programma volgt een ketenstrategie waarin de intelligente componenten, intelligente netwerken en de leidende toepassingen in afstemming ontwikkeld worden.

Dit houdt in dat er ook rekening gehouden wordt met de opbouw van kennis en expertise die in het WO, HBO en MBO en bij mkb nodig is om 6G innovaties te ontwikkelen.
Vervolg

Meerdere fases
Het FNS-voorstel kan voor een eerste fase rekenen op een subsidie van € 61 miljoen om zo de structurele en duurzame economische groei in Nederland te stimuleren. Bij een positieve evaluatie van de resultaten van deze eerste fase en een goed voorstel voor de tweede fase, kan de reservering van € 142 miljoen beschikbaar komen. De komende maanden zal de planning in samenspraak met het ministerie van EZK, de topsector ICT en de deelnemende partijen verder besproken worden.

Petra Claessen, vice-voorzitter BTG en boardmember BTG: “Met deze investering zet het kabinet fors in op de ontwikkeling van 6G. Belangrijk, want een optimale connectiviteit is van cruciaal belang voor een breed scala aan sectoren en bedrijven. Door in dit stadium te investeren in 6G kan Nederland zich van een optimale positie op dit vlak verzekeren, en kunnen we de marktkansen die 6G biedt verzilveren.”

Gerelateerd nieuws