Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Gartner: Aantrekken en behouden van talent vraagt om nieuwe werknemerservaringen

30 mrt 2022

Om huidige vrouwelijke werknemers te behouden en nieuw talent aan te trekken, moeten organisaties hun werknemerservaring opnieuw ontwerpen om de ervaringen en voorkeuren van vrouwen op te nemen. Zo meldt 65% van de vrouwen dat de pandemie hen heeft doen nadenken over de plaats die werk in hun leven zou moeten innemen. Bijna 70% van de vrouwen met kinderen is het ermee eens dat de pandemie de manier waarop ze bepaalde aspecten van hun leven buiten het werk waarderen, heeft veranderd.

Dit blijkt uit een enquête van Gartner in oktober 2021 onder 3.515 werknemers. “In een hybride werkontwerp – waar vrouwen eerder dan mannen profiteren van werken op afstand – kunnen ze last hebben van leiderschapsbias”, zegt Alexia Cambon, onderzoeksdirecteur bij de Gartner HR-praktijk. “Negenenvijftig procent van de vrouwelijke kenniswerkers denkt dat medewerkers op kantoor zullen worden gezien als high-performers, en 78% denkt dat medewerkers op kantoor meer kans maken om gepromoveerd te worden.”

Uit een eerdere Gartner-enquête onder 2.971 bedrijfsleiders blijkt dat 64% gelooft dat on-site werknemers beter presteren, en 76% zegt dat on-site werknemers meer kans hebben om gepromoveerd te worden.

Om te herstellen van de nadelige gevolgen van COVID-19 en vrouwen aan het werk te houden, raadt Gartner organisaties aan drie strategieën te volgen:

Vermoeidheid voorkomen
Gartner’s oktober-enquête laat zien dat vrouwen een lager welzijn rapporteren dan mannen – 59% van de vrouwen gaf aan zich moe te voelen nog voordat ze op het werk aankomen, vergeleken met 49% van de mannen. Slechts 43% van de vrouwen is het ermee eens dat ze genoeg energie hebben voor vrijetijdsactiviteiten. Dit is minder dan hun mannelijke tegenhangers, van wie 54% het daarmee eens is.

In de toekomst gaat de hybride werkplek nieuwe normen en gecodificeerd gedrag vereisen om prestaties, welzijn en betrokkenheid te waarborgen. HR-leiders moeten samenwerken met andere bedrijfsleiders en managers om vaste samenwerkingsuren vast te stellen waarop iedereen in een bepaalde regio ermee instemt beschikbaar te zijn voor synchrone samenwerking. Evenzo moet tijd worden geblokkeerd voor gericht werk en asynchrone samenwerking.

“Bijna tweederde van de vrouwen verwacht meer van flexibel werk”, zegt Cambon. “Organisaties moeten een omgeving creëren die werknemers in staat stelt en vertrouwt om het werkschema te kiezen dat past bij hun behoeften.”

Verhoog de focus op gelijkheid op de werkplek
In elke branche maken senior leiders zich zorgen over de betrokkenheid van het personeel wanneer sommige werknemers ervoor kiezen om vanuit huis te werken en anderen niet. Dit is een grotere zorg voor vrouwen. Uit gegevens van Gartner blijkt dat vrouwen eerder flexibel werk willen dan hun mannelijke tegenhangers. Toch zei bijna de helft van de vrouwelijke werknemers op afstand dat ze zich buitengesloten voelen bij activiteiten en vergaderingen die hun carrière ten minste een deel van de tijd zouden kunnen verbeteren.

Om ervoor te zorgen dat de loopbaan van vrouwelijke werknemers niet negatief wordt beïnvloed, adviseert Gartner HR-leiders het gebruik van twee tactieken:

  • Ga bewust om met persoonlijke bijeenkomsten: uit onderzoek van Gartner blijkt dat ongeveer 32% van de vrouwen wil dat hun organisatie een minimumaantal dagen per jaar vaststelt waarop teams persoonlijk bijeen moeten komen. Deze aanpak helpt senior leiders de balans in evenwicht te brengen en creëert kansen voor vrouwen en individuele medewerkers om samen te werken.
  • Stap af van op zichtbaarheid gebaseerd management: uit onderzoek van Gartner blijkt dat leiders die op zichtbaarheid vertrouwen om te managen, in een hybride werkplek minder kans hebben om succesvol te zijn. In plaats daarvan helpt het om het speelveld tussen externe en niet-externe werknemers gelijk te maken door duidelijk te zijn over de te bereiken resultaten en door werknemers autonomie te geven bij het beslissen hoe ze deze kunnen bereiken.

Bied werk aan dat voldoening geeft
Volgens Gartner-gegevens is een van de belangrijkste retentiekenmerken voor vrouwen – alleen belangrijker dan compensatie – de voldoening die ze halen uit het werk dat ze doen. Uit onderzoek van Gartner bleek dat terwijl 65% van de mannen aangaf dat ze ernaar uitkeken om te gaan werken, slechts 57% van de vrouwen het daarmee eens was. Meer dan de helft van de vrouwen (53%) meldde dat de pandemie ervoor zorgde dat ze twijfelden aan het doel van hun dagelijkse werk, op een moment dat het verkrijgen van een doel door middel van werk nog belangrijker wordt.

“Vrouwen zijn moe en als gevolg van de pandemie hebben velen geen toegang tot de activiteiten die nieuwe energie geven en die persoonlijke voldoening bieden”, zegt Cambon. “Bij gebrek aan een leven buiten het werk, groeit de druk om werk de burn-out waard te maken. Werkgevers moeten beginnen met het herontwerpen van werk om een unieke waardepropositie op zich te zijn.”

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Vrouwen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan ieder bedrijf. Met het oog op het huidige tekort aan werknemers in de ICT-sector is het aantrekken van vrouwelijk talent in onze sector extra relevant. Veel vrouwen zijn door de pandemie anders gaan denken over de plaats die werk in hun leven zou moeten innemen. Door hierop in te spelen kunnen bedrijven hun organisatie extra aantrekkelijk maken voor vrouwen. Een interessante kans, waarmee zij talentvolle medewerkers kunnen aantrekken én behouden.”

Aanvullende informatie is beschikbaar voor Gartner-klanten in het rapport ‘What Women Want From Hybrid Work in the Wake of COVID-19‘.

Gerelateerd nieuws