Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Gartner: AI, digitale flexibiliteit en hybride werkvormen hebben grootste invloed op manier van werken

26 nov 2020

Het automatiseren van routinematig werk met behulp van kunstmatige intelligentie (AI), digitale flexibiliteit en hybride vormen van werk met een gedistribueerd werknemersbestand zijn de drie belangrijkste trends die impact hebben op de manier waarop bedrijven werken. Dit voorspelt Gartner. Het onderzoeksbureau verwacht dat organisaties die inzetten op deze drie trends, goed gepositioneerd zijn na de COVID-19 pandemie.

“Organisaties wereldwijd ervaren in 2020 een plotselinge piek in werknemers die op afstand werken. In deze verschuiving leveren workforce automatisering, digitale flexibiliteit en hybride manieren van werken significante waarde op voor de business, omzetgroei en hielpen organisaties de bedrijfscontinuïteit te bewaken”, legt Rashmi Choudhary, principal research analyst bij Gartner, uit. “De afhankelijkheid van technologie om samenwerking te promoten en op afstand werkende werknemers betrokken te houden is dit belangrijker dan ooit tevoren.”

AI voor routinematige werk
AI wordt al langer ingezet voor het automatiseren van grote delen van routinematig werk, zodat werknemers meer toegevoegde waarde kunnen leveren. Het gebruik van AI en robotic process automation (RPA)-technologieën stijgt naar verwachting en kan in potentie grote hoeveelheden taken gaan overnemen. Gartner verwacht dat de investeringen in RPA-software in 2021 met 19,5% groeien. Tot 2024 laat het segment een dubbelcijferige groei zien.

AI wordt echter ook ingezet voor allerlei niet-routinematige taken uitgevoerd door kenniswerkers. Slechts een beperkt aantal banen wordt volledig vervangen door AI. Wel worden nagenoeg alle functies beïnvloed door een vorm van automatisering of augmentatie. Organisaties die een combinatie van mensen en machines die elkaar aanvullen omarmen, stellen hun werknemers in staat hun werk effectiever uit te voeren dan menselijke experts of AI-systemen die onafhankelijk werken.

Digitale flexibiliteit
Organisaties kunnen concurrentievoordeel realiseren door in te zetten op de digitale flexibiliteit van de nieuwe generatie werknemers. Naarmate organisaties hun digitale transformatie-initiatieven versnellen, wordt een digitaal flexibeler werknemersbestand van kritiek belang.

Gartner adviseert CIO’s en IT-managers nauw samen te werken met HR-leiders om werknemers te helpen bij de snelle omarming van nieuwe technologie. Ook raadt Gartner aan te investeren in algoritmes en gestructureerde trainingsprogramma’s die vaardigheden en kennis van werknemers identificeren om de digitale flexibiliteit te vergroten.

“Vaardigheden worden omschreven als de nieuwe valuta voor talent. Zij zijn een fundamenteel element voor het beheren van het werknemersbestand in iedere sector. Verbeterde en geautomatiseerde identificatie en beoordeling van vaardigheden zorgt voor significant meer organisatorische flexibiliteit”, aldus Choudhary.

Hybride werken met een gedistribueerd werknemersbestand
48% van de werknemers werkt na de COVID-19 pandemie naar verwachting op afstand ten opzichte van 30% vooraf aan de pandemie, blijkt uit onderzoek van Gartner. “De COVID-19 pandemie versnelt deze trend en dwingt veel bedrijven een groot deel of zelfs hun volledige werknemers bestand op afstand te laten werken. Na COVID-19 willen veel werknemers meer blijven thuiswerken dan zij vooraf aan de pandemie deden”, zegt Choudhary.

Organisaties breiden naar verwachting het aantal hybride werknemers uit om meer flexibiliteit in hun personeelsbestand te creëren. Dit kan bijvoorbeeld helpen kosten te besparen of tijdelijke afwezigheid door bijvoorbeeld ziekmeldingen op te vangen. Ook bestaat er een hernieuwde interesse onder IT- en HR-organisaties voor next-generation platformen voor werken op afstand. Deze platformen kunnen onder meer het plannen van werk, beheren van afwezigheid en beheren van taken voor hybride werknemers verbeteren.

Gerelateerd nieuws