Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Gartner: Deze tien trends kunnen overheden de komende jaren verwachten

31 mrt 2021

Gartner zet een tiental technologietrends op een rij waar overheden de komende jaren mee te maken krijgen. Het gaat hierbij specifiek om trends die de digitale innovatie kunnen versnellen of publieke dienstverlening kunnen optimaliseren of transformeren.

“De COVID-19 pandemie versnelt de digitale innovatie in de overheidssector wereldwijd. Dit biedt leiders binnen overheden nieuwe kansen biedt voor de inzet van data en technologieën voor het creëren van vertrouwen, wendbaarheid en veerkracht in publieke instellingen”, aldus Rick Howard, research vice president bij Gartner. “Terwijl pandemie-gerelateerde uitdagingen voorlopig blijven bestaan, duiken technologietrends op die kritieke uitdagingen op het gebied van onder meer security, kostenbeperking en citizen experience adresseren.”

Versnelde modernisering van legacy
Overheden ervaarden tijdens de pandemie de beperkingen en risico’s van legacy infrastructuur en kernsystemen. De pandemie zorgt dan ook voor meer bewustzijn over de risico’s gerelateerd aan legacy oplossingen. Het vernieuwen van legacy omgevingen en de overstap naar moderne, modulaire architectuur versnelt daardoor. Gartner voorspelt dat in 2025 ruim de helft van de overheidsdiensten kritieke legacy kernapplicaties heeft gemoderniseerd.

Adaptieve security
Een adaptieve security aanpak behandelt risicomanagement, trust en security als een continu proces dat zich continu moet aanpassen, zodat het kan anticiperen op nieuwe dreigingen en deze kan mitigeren. Deze aanpak omvat componenten voor het voorspellen, voorkomen, detecteren en mitigeren van dreigingen. Het gaat verder dan traditionele perimeters en gaat uit van het niet bestaan van duidelijke grenzen tussen veilig en onveilig. Gartner noemt dit een noodzakelijke verschuiving met het oog op de omarming van de cloud. Het onderzoeksbureau voorspelt dat in 2025 driekwart van de CIO’s bij de overheid direct verantwoordelijk zijn voor security buiten IT. Ook operationele en missiekritieke technologieomgevingen vallen hieronder.

Anything as a Service (XaaS)
XaaS is een cloud-only sourcing strategie waarbij overheden een volledige reeks business- en IT-diensten afnemen op abonnementsbasis. In reactie op de pandemie en de kritieke vraag naar digitale dienstverlening zetten overheden in op het moderniseren van legacy applicaties en infrastructuur. XaaS biedt een alternatief voor dit moderniseringsproces, biedt schaalbaarheid en verkort de leveringstijd voor digitale diensten. Gartner voorspelt dat 95% van de nieuwe IT-investeringen door overheidsdiensten in 2025 worden gedaan in de vorm van service-oplossingen.

Case Management as a Service (CMaaS)
Werken met cases komt veel voor bij overheden, waarbij nog veel legacy monolithische case management oplossingen in gebruik zijn bij afdelingen. CMaaS is een nieuwe manier voor het creëren van meer flexibiliteit door composable business principes en werkwijzen toe te passen. Ook worden legacy case management oplossingen vervangen door modulaire product die sneller kunnen worden geassembleerd, gedeassembleerd en opnieuw samengesteld op basis van veranderende behoeften. Gartner voorspelt dat in 2024 overheidsorganisaties met een composable case management applicatie-architectuur nieuwe functionaliteiten 80% sneller kunnen uitrollen dat overheden die hierover niet beschikken.

Citizen Digital Identity
Een digitale identiteit maakt het mogelijk de identiteit van een individu via een digitaal kanaal van de overheid dat beschikbaar is voor burgers aan te tonen. Dit is onder meer van kritiek belang voor de toegang tot overheidsdiensten. Ecosystemen rondom digitale identiteiten ontwikkelen zich snel en leidende overheden introduceren nieuwe functies en verantwoordelijkheden. Gartner voorspelt dat in 2024 een wereldwijde, verplaatsbare en gedecentraliseerde standaard voor identiteiten beschikbaar is.

Composable government enterprise
De composable government enterprise is een overheidsorganisatie die composable ontwerpprincipes omarmt. Dit stelt hen in staat hun werkwijze continu aan te passen aan veranderende wetgeving en verwachtingen vanuit burgers. CIO’s omarmen de composable government voor het tegengaan van silo’s bij het beheer van diensten, systemen en data. Zo kunnen overheden zich sneller aanpassen aan de veranderende eisen van de opkomende digitale maatschappij. Gartner verwacht dat 50% van de technologiebedrijven in 2023 producten en diensten levert aan overheden ter ondersteuning van composable applicaties.

Datadeling als aan programma
Datadeling vindt bij overheden vaak ad hoc plaats en wordt vaak gevormd door geruchtmakende incidenten waarop de werkwijze wordt aangepast. Datadeling wordt echter steeds vaker ingezet als schaalbare dienst, waarbij mogelijkheden kunnen worden hergebruikt. Dit ondersteunt een meer componeerbare aanpak voor het leveren van overheidsdiensten. Gartner voorspelt dat in 2023 ongeveer de helft van de overheidsorganisaties formele verantwoordelijkheidsstructuren afspreekt voor datadeling. Inclusief standaarden voor datastructuur, -kwaliteit en tijdslijnen.

Hyperconnected publieke dienstverlening
Hyperconnected publieke dienstverlening is het gebruik van meerdere technologie, tools en platforms voor het automatiseren van bedrijfsprocessen binnen de overheid als geheel. CIO’s bij de overheid kunnen principes van hyperautomatisering inzetten voor het ontwikkelen van hyperconnected, zeer geautomatiseerde end-to-end bedrijfsprocessen en publieke diensten die een minimale hoeveelheid menselijke interventie vereisen. Gartner voorspelt dat in 2024 driekwart van de organisaties tenminste drie overheidsbrede initiatieven op het gebied van hyperautomatisering hebben gelanceerd of hieraan werken.

Multichannel citizen engagement
Directe betrokkenheid van burgers bij overheden is in 2020 tot nieuwe hoogte gegroeid dankzij onder meer de COVID-19 pandemie, bosbranden, orkanen en andere gebeurtenissen. Multichannel citizen engagement is een naadloze en bidirectionele vorm van betrokkenheid met belanghebbenden die organisatiegrenzen overschrijdt. Dit levert gepersonaliseerde ervaringer op via de kanalen waaraan zij de voorkeur geven en die hiervoor het meest effectief zijn. Gartner voorspelt dat 30% van de overheden in 2024 meetwaarden voor betrokkenheid inzet voor het in kaart brengen van de betrokkenheid van burgers bij beleids- en budgetbeslissingen.

Geoperationaliseerde analytics
Geoperationaliseerde analytics is de strategische en systematische omarming van datagedreven technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en geavanceerde analytics bij iedere fase van overheidsactiviteiten ter verbetering van de efficiëntie, effectiviteit en consistentie van besluitvorming. Beslissers kunnen in real-time betere context-gebaseerde operationele beslissingen maken om de kwaliteit van de citizen experience te verbeteren. Gartner voorspelt dat in 2024 zo’n zes op de tien overheidsinvesteringen in AI en data analytics gericht is op real-time operationele beslissingen.

Meer informatie is beschikbaar in het rapport ‘Top Technology Trends in Government for 2021‘ en het rapport ‘Top Business Trends in Government for 2021.

Gerelateerd nieuws