Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Gartner: Helft van alle kenniswerkers werkt eind dit jaar op afstand

23 jun 2021

51% van alle kenniswerkers werkt eind dit jaar op afstand. Het percentage is aanzienlijk hoger dan in 2019, toen 27% van alle kenniswerkers op afstand werkten.

Dit blijkt uit cijfers van Gartner. Het onderzoeksbureau schat dat 32% van alle werknemers wereldwijd tegen het einde van 2021 actief is als telewerker, ten opzichte van 17% in 2019. Gartner definieert kenniswerkers als professionals die betrokken zijn bij kennisintensieve beroepen. Als voorbeeld noemt Gartner schrijvers, accountants en technici. Gartner definieert een telewerker als een medewerker die tenminste één dag per week (hybride werknemers) op afstand werkt van zijn bedrijf, overheidsinstelling of klantlocatie of een medewerker die volledig vanuit huis werkt.

VS tellen de meeste telewerkers
De hoeveelheid telewerkers varieert sterk per regio. De Verenigde Staten (VS) gaan hierbij aan leiding, waarbij naar verwachting in 2022 zo’n 53% van de kenniswerkers op afstand werkt. In Europa zijn Britse telewerkers met 52% koploper. In Duitsland en Frankrijk liggen de percentages op respectievelijk 37% en 33%. India en China kennen in absolute aantallen het grootste aantal telewerkers. Het percentage telewerkers komt in deze landen uit op respectievelijk 30% en 28%.

Door het groeiende aandeel van telewerkers spelen hieraan gerelateerde eisen een steeds grotere rol bij het selecteren en aanschaffen van IT-infrastructuur. “Organisaties worden tot 2024 gedwongen digitale business transformaties met tenminste vijf jaar te versnellen. Deze plannen moeten worden aangepast aan een post-COVID-19 wereld waarbij onder meer telewerken en digitale interacties permanent een hogere adoptie kennen”, aldus Ranjit Atwal, senior research director bij Gartner.

Remote-first technologieën
Digitale producten en diensten gaan een grote rol spelen bij deze transformaties, verwacht Gartner. De transitie vereist continue investeringen in strategische ‘remote-first’ technologie in combinatie met nieuwe technologieën zoals hyperautomatisering, kunstmatige intelligentie (AI) en samenwerkingstechnologieën. Deze combinatie geeft werknemers meer vrijheid in de locatie waar zij hun werk uitvoeren.

Een hybride werknemersbestand blijft de vraag naar PC’s en tablets aanwakkeren. Gartner voorspelt dat in 2021 voor het eerst meer dan 500 miljoen units worden verscheept. Het recordaantal illustreert de sterke vraag vanuit zowel de zakelijke als consumentenmarkt.

Cloud
Organisaties zetten daarnaast de cloud in voor het snel faciliteren van telewerkers. Gartner voorspelt dat investeringen door eindgebruikers in public clouddiensten met 23,1% groeien in 2021. Dit is vooral te danken aan de hogere prioriteiten die CIO’s en IT-leiders geven aan cloud-gebaseerde oplossingen, zoals Software as a Service (SaaS). SaaS-applicaties zijn ontworpen voor toegang op afstand en niet beperkt door de locatie waar de gebruiker de applicatie inzet. Sociale tools en samenwerkingstool blijven een ‘must have’, verwacht Gartner. De omzet in dit segment stijgt naar verwachting met 17,1% in 2021.

Tot slot voorspelt Gartner dat in 2025 tenminste 40% van alle toegang op afstand is geregeld via ‘zero trust network access’ (ZTNA). Dit percentage lag eind 2020 nog op minder dan 5%. Hoewel de meeste bedrijven nog niet volledig afscheid nemen van klantgerichte VPN-diensten, groeit ZTNA uit tot de belangrijkste vervanger hiervan.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “Door de COVID-19 pandemie zijn zowel veel bedrijven als werknemers in aanraking gekomen met thuiswerken. De voordelen zijn legio. De voorspellingen van Gartner over het stijgende aantal kenniswerkers dat op afstand werkt sluit aan bij het beeld dat ook veel andere onderzoeken op dit vlak schetsen. Thuiswerken maakt werknemers niet alleen flexibeler inzetbaar doordat zij niet aan een specifieke locatie zijn gebonden. Ook ontlasten zij het milieu en sparen zij zowel reistijd als -kosten uit. Een goede ontwikkeling!”

Meer informatie over het onderzoek van Gartner is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws