Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Gartner identificeert tien techtrends voor CIO’s bij de overheid

28 feb 2022

Gartner zet de top 10 technologietrends voor de overheid voor 2022 uiteen. De trends kunnen leiders in de publieke sector helpen bij het versnellen van de digitale transformatie en het verminderen van risico’s op disruptie.

“CIO’s van de overheid en de publieke sector moeten nu het momentum van digitale versnelling vasthouden na de aanvankelijke chaos van de pandemie”, zegt Arthur Mickoleit, onderzoeksdirecteur bij Gartner. “CIO’s kunnen deze toptrends gebruiken om toekomstbestendige organisaties op te zetten door te laten zien hoe digitale initiatieven waarde toevoegen aan diverse en veranderende behoeften van de samenstellende delen, nieuwe personeelstrends ondersteunen, efficiënte schaalvergroting van activiteiten mogelijk maken en een samenstelbare zakelijke en technologische basis bouwen.”

CIO’s bij de overheid moeten rekening houden met de collectieve impact van de volgende tien trends op hun organisaties en deze opnemen in hun strategische plannen voor 2022 en verder. CIO’s die dit verzuimen lopen het het risico hiermee de kwaliteit van overheidsdiensten en het vermogen om missiewaarde op de lange termijn te leveren te ondermijnen.

Samengestelde overheidsorganisatie
Meer dan 25% van de overheidsaanvragen voor bedrijfskritieke IT-systemen vereist tegen 2024 een oplossingsarchitectuur en variabele licenties die een composable ontwerpbenadering ondersteunen. Composability stelt overheden in staat zich te concentreren op diensten waarbij de burger centraal staat, in plaats van op de veelgebruikte, opgesloten en programmagerichte benadering. Een samenstelbare organisatie vertoont samenstelbaarheid op drie gebieden: bedrijfsarchitectuur, technologie en denken. CIO’s van de overheid moeten modulariteit en moderne ontwerpprincipes implementeren om de overgang naar een samenstelbare overheid mogelijk te maken.
Adaptieve beveiliging

Gartner voorspelt dat tegen 2025 75% van de CIO’s van de overheid direct verantwoordelijk zal zijn voor de beveiliging buiten de IT, inclusief operationele en missiekritieke technologie-omgevingen.

Een gebrek aan voortdurende bewustmakingsprogramma’s, cyberbeveiligingspraktijken die in de hele organisatie zijn ingebed en een sterk team voor talentacquisitie kunnen de reactie van een organisatie op beveiligingsrisico’s verstoren. CIO’s van de overheid moeten het essentiële menselijke element van cyberbeveiliging aanpakken door expertise van binnenuit te vergroten. Onder meer door middel van diepgaande trainingsprogramma’s en brede ondersteuning van medewerkers door middel van bewustmakingseducatie.

Digitale identiteitsecosystemen
Gartner voorspelt dat tegen 2024 ten minste een derde van de nationale regeringen en de helft van de Amerikaanse staten burgers mobiele identiteitsportefeuilles aanbiedt. Maar slechts een minderheid zal interoperabel zijn tussen sectoren en rechtsgebieden. De reikwijdte en uitdagingen voor digitale identiteit breiden zich snel uit nu overheden kijken naar identiteitsbewijs, Bring Your Own Identity (BYOI), identiteitsportefeuilles, organisatie- en objectidentiteit en identiteitsecosystemen om betrouwbare en gemakkelijke toegang tot diensten te garanderen.

Totale ervaring
Gartner voorspelt dat in 2023 de meeste regeringen zonder een totale ervaring (TX)-strategie er niet in zullen slagen de overheidsdiensten met succes te transformeren. TX biedt overheden een manier om strategieën voor talentbeheer te verbeteren en sterkere digitale vaardigheden in hun organisaties te ontwikkelen, terwijl de dienstverlening aan burgers wordt verbeterd. Het ontbreken van een TX-strategie kan de servicefrictie vergroten, wat leidt tot het risico van servicevertragingen en teleurstellende service-ervaringen.
Alles as a service (XaaS)

Gartner-analisten stellen dat 95% van de nieuwe IT-investeringen door overheidsinstanties in de komende drie jaar in XaaS-oplossingen wordt gedaan. XaaS omvat verschillende categorieën IT-infrastructuur en softwareservices, waaronder services die in de cloud worden geleverd als een op abonnementen gebaseerde service.

Versnelde modernisering van legacy
Toen de pandemie begon, konden de belangrijkste legacy-bedrijfssystemen de sterke vraag naar deze diensten niet aan. Gartner adviseert CIO’s modernisering daarbij tot een continue activiteit te maken en niet als een eenmalige investering te zien. Zonder de modernisering van het verleden worden initiatieven voor terugkeer naar normaal verder vertraagd, aangezien COVID-19-varianten bedrijven wereldwijd blijven ontwrichten.

Casemanagement as a service (CMaaS)
Werken in cases is een universele werkstijl van de overheid. CMaaS kan institutionele wendbaarheid bij de overheid opbouwen door samen te stellen bedrijfsprincipes en -praktijken toe te passen om legacy casemanagementsystemen te vervangen door modulaire casemanagementproducten. Gartner voorspelt dat overheidsorganisaties met een composable case management applicatie-aanpak tegen 2024 nieuwe functies minstens 80% sneller kunnen implementeren dan organisaties zonder.

Hyperautomatisering
Volgens Gartner lanceert 75% van de regeringen in de komende drie jaar ten minste drie ondernemingsbrede hyperautomatiseringsinitiatieven of heeft een dergelijk project in uitvoering. Hyperautomatisering biedt meer dan alleen de mogelijkheid om op een efficiënte manier verbonden en naadloze openbare diensten te leveren. Het helpt ook de effectiviteit van de overheid te vergroten door middel van grensoverschrijdende initiatieven om focus op end-to-end-processen in plaats van uitsluitend automatisering van silotaken.

Beslissingsintelligentie
Gartner voorspelt dat tegen 2024 60% van de investeringen in AI en data-analyse van de overheid gericht zijn op directe realtime operationele beslissingen en resultaten. Planning en beslissingen moeten in toenemende mate voorspellend en proactief zijn, met behulp van AI, analyse, business intelligence en datawetenschap om de kosten als gevolg van late interventie aanzienlijk te verlagen. Het doel is om de dienstverlening van de overheid responsief en tijdig te laten verlopen.

Gegevens delen als een programma
Het delen van data bij de overheid is vaak ad hoc, gedreven door spraakmakende incidenten. Gartner stelt dat het delen van gegevens als programma echter juist om een systematische en schaalbare benadering vraagt om hergebruik van gegevens en innovatie van diensten mogelijk te maken.

Gartner voorspelt dat organisaties die het delen van gegevens promoten, tegen 2023 beter presteren dan hun collega’s op de meeste maatstaven voor bedrijfswaarde. Hiervoor is een culturele verschuiving nodig van compartimentering van gegevensgebruik naar hergebruik van gegevens om burgers beter van dienst te zijn. CIO’s van de overheid moeten het voortouw nemen om deze culturele verschuiving mogelijk te maken.

Gartner-klanten kunnen meer lezen in het rapport ‘Top Technology Trends in Government for 2022‘. In het webinar ‘The Gartner Top Technology Trends for 2022: Government‘ hoort u meer over de strategische impact van deze trends op overheidsorganisaties

Gerelateerd nieuws