Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Gartner: Tien trends rondom data- en analytics voor 2021

16 mrt 2021

Gartner zet tien data- en analytics (D&A) technologietrends voor 2021 op een rij. De trends helpen organisaties te reageren op verandering, onzekerheid en kansen die dit jaar brengt.

“De snelheid waarmee de COVID-19 pandemie organisaties heeft verstoord dwong D&A leiders tot tools en processen voor het identificeren van de belangrijkste technologietrends en het prioriteren van deze trends op de grootste impact op hun concurrentievermogen”, aldus Rita Sallam, distinguished research vice president bij Gartner.

Gartner voorziet tien trends op het gebied van D&A waarmee D&A leiders rekening moeten houden:

Slimmere, verantwoordelijke en schaalbare AI
De grotere impact van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) vereist bedrijven om nieuwe technieken toe te passen voor slimmere, minder data vragende, meer ethische verantwoordelijk en meer veerkrachtige AI. De inzet van slimmere, verantwoordelijke en schaalbare AI stelt organisaties de time to value en business impact van algoritmes en interpretabele systemen te verbeteren.

Composable data en analytics
Open analytics architecturen in containers maken analytics mogelijkheden meer composable. Composable data en analytics maakt gebruik van meerdere data-, analytics- en AI-oplossingen voor het opbouwen een flexibele en gebruiksvriendelijke intelligente oplossing die D&A leiders helpen bij het koppelen van inzichten aan acties. Nu het zwaartepunt van data verschuift naar de cloud wordt composable data en analytics een meer agile manier om analytics applicaties te bouwen via cloudmarketplaces en low-code of no-code oplossingen.

Data fabric als fundering
Met toenemende digitalisering en meer geëmancipeerde consumenten zetten D&A leiders in toenemende mate data fabric in voor het adresseren van een hogere niveau van diversiteit, distributie schaal en complexiteit in de data assets van hun organisatie. De data fabric zet analytics in voor het continu monitoren van data pipelines. Een data fabric zet continuous analytics van data assets in ter ondersteuning van het ontwerp, de implementatie en het gebruik van diverse data. Dit helpt de integratietijd te reduceren met 30%, implementatietijd met 30% en onderhoudstijd met 70%.

Van kleine naar groot en brede data
De extreme veranderingen die de COVID-19 pandemie bij bedrijven teweeg heeft gebracht zorgt dat ML- en AI-modellen op basis van historische gegevens minder relevant worden. Beslissingen genomen door mensen en AI zijn complexer en veeleisender. Dit dwingt D&A leiders tot het gebruik van een bredere variatie aan gegevens. Gartner adviseert D&A leiders daarom de inzet van analytische technieken die beschikbare data effectiever kunnen gebruiken. D&A leiders vertrouwen op brede data die analyses mogelijk maakt en de synergie van een scala een kleine en grote, ongestructureerde en gestructureerde databronnen. Denk echter ook aan analytische technieken die minder data vereisen, maar nog steeds bruikbare inzichten opleveren.

XOps
XOps omvat DataOps, MLOps, ModelOps en PlatformOps. Het doel van XOps is het realiseren van efficiënties en schaalgrootte met behulp van DevOps best practices. Dit zorgt voor betrouwbaarheid, herbruikbaarheid en herhaalbaarheid. Tegelijkertijd dringt het de duplicatie van technologie en processen terug, en maakt het automatisering mogelijk.

Engineering Decision Intelligence
Engineering Decision Intelligence is niet alleen van toepassing op individuele beslissingen, maar ook op reeksen beslissingen. Naarmate beslissingen meer geautomatiseerd en verrijkt worden kunnen technische beslissingen D&A leiders de kans geven tot het nemen van beslissingen die meer nauwkeurige, herhaalbaar, transparant en traceerbaar zijn.

Data en analytics als core business functie
In plaats van een secundaire activiteit is D&A steeds vaker de kernfunctie. In deze situatie wordt D&A een gedeelde business asset die is afgestemd op het bedrijfsresultaat. D&A breekt silo’s af door het faciliteren van samenwerking tussen centrale en decentrale teams.

Grafieken relateren gegeven
Grafieken vormen de fundering van veel moderne data- en analytische mogelijkheden om relaties te vinden tussen mensen, plekken, dingen, events en locaties verdeeld over diverse data assets. D&A leiders vertrouwen op grafieken voor het snel beantwoorden van complexe business vragen die contextuele bewustzijn en begrip van zowel connecties als sterke kanten van meerdere entiteiten vereisen. Gartner verwacht dat in 2025 80% van de D&A innovaties gebruik maakt van technologie voor grafieken, ten opzichte van 10% in 2021.

De opkomst van de augmented consument
Veel zakelijke gebruikers maken gebruik van vooraf gedefinieerde dashboards en verkennen handmatig data. Dit kan leider tot incorrecte conclusies en verkeerde beslissingen of acties. Voorgedefinieerde dashboards maken echter in toenemende mate plaats voor geautomatiseerd, conversationele, mobiele en dynamisch gegenereerde inzichten die zijn afgestemd op de behoefte van de gebruiker.

Data en analytics aan de edge
Data, analytics en andere technologieën ondersteunen D&A leiders in toenemende mate bij edge computing. Gartner verwacht dat in 2023 zo’n 50% van de primaire verantwoordelijkheid van D&A leiders bestaat uit data die worden gecreëerd, beheer en geanalyseerd in edge omgevingen.

Meer informatie is beschikbaar in het rapport ‘Top 10 Trends in Data and Analytics, 2021‘.

 

 

 

Gerelateerd nieuws