Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Geen eisen dekking en snelheid in licenties 700 MHz

28 feb 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt geen verplichtingen aan operators die vergunningen verwerven voor het spectrum in de 700 MHz-frequentie. Dit maakte verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer bekend.

Met deze beslissing gaat het ministerie in tegen een motie van de Tweede Kamer die eerder deze maand werd aangenomen. De staatssecretaris had de Kamer deze motie al ontraden. De motie werd door de Tweede Kamer aangenomen in het kader van de komende multibandveiling voor mobiel spectrum.

Eisen

Voor de bestaande operators wordt hierbij geëist dat zij voor 98 procent geografische dekking per gemeente moeten realiseren en een minimale downloadsnelheid van 8 Mbps. Deze eis geldt 24 maanden na afloop van de veiling en alleen als de drie grote operators zelf minimaal 2×10 MHz verwerven. KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile mogen deze minimumsnelheid realiseren met ál hun spectrum, in hun mobiele netwerk. De dekkings- en snelheidseis wordt niet aan nieuwe toetredende operators opgelegd, zonder andere mobiele vergunningen in 800 MHz of 900 MHz.

Motie Tweede Kamer

In de aangenomen motie van de Tweede Kamer staat dat die verplichting nu ook moet gaan gelden als een bestaande operator slechts één vergunning van 2×5 MHz koopt. Dit is vooral het geval voor de 700 MHz-frequentie. Deze wordt aangeboden als zes afzonderlijke vergunningen van 2×5 MHz.

Redenen weigering staatssecretaris

Staatssecretaris Keijzer laat nu weten dat deze verplichting door de motie om meerdere redenen ongewenst is en zij de motie dus moet negeren. Volgens EZK maakt de nu opgelegde verplichting voor de 700 MHz-frequentie in de eerste plaats disproportionele investeringen noodzakelijk voor operators die één blok in de veiling verwerven. Hierdoor is volgens EZK de dekkings- en snelheidsverplichting niet langer redelijk. Het opleggen van de huidige dekkings- en snelheidsverplichting kan tot onverkochte blokken leiden, ook in een geval waarin maar één blok in de veiling wordt verworven.

Mogelijke consequenties

Het kan dan voor een operator zo onaantrekkelijk worden om op één blok te bieden, dat deze ervoor kiest om geen blok te kopen. Dit leidt vervolgens weer tot onverkochte vergunningen en dat is vanuit de doelstelling van een efficiënte verdeling van frequenties ongewenst. Tenslotte zou, om te voorkomen dat een disproportionele eis zou worden opgelegd, moeten worden gezocht naar een ambitieuze maar redelijke eis uitgaande van slechts één spectrumblok in de 700 MHz-band. Ook zou met deze discussie weer de discussie worden geopend over andere bouwstenen van de Multibandveiling, zoals de reserveprijzen.

Gerelateerd nieuws