Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Getalenteerde software developers in Den Haag maken kans op studiebeurs

2 jun 2022

De Haagse Hogeschool (HHS) en software-investeerder Main Capital Partners introduceren een studiebeurs voor studenten die de differentiatie Software Engineering van de studie HBO-ICT doen. Getalenteerde en gemotiveerde studenten die door persoonlijke omstandigheden extra drempels ondervinden bij het afronden van hun opleiding, maken mogelijk aanspraak op een financiële bijdrage van maximaal 12.000 euro per jaar.

De ondersteuning loopt via het ’Main Social Institute’. Het doel is om studenten te helpen makkelijker en sneller hun diploma te halen. Niet onbelangrijk, aldus Charly Zwemstra, CEO van Main, gezien het grote tekort aan softwareontwikkelaars. “Tal van persoonlijke omstandigheden kunnen het afstuderen vertragen of zelfs verhinderen. De arbeidsmarkt kan zich geen uitval veroorloven, al het potentiële talent is hard nodig. Gebrek aan financiële middelen of het ontbreken van relevante contacten in de directe omgeving kunnen een rol spelen. Daarom willen wij studenten ondersteunen met behulp van ons kapitaal en ons netwerk.”

Professioneel netwerk

Sandra van Steenvelt, opleidingsmanager HBO-ICT van de Haagse Hogeschool, ziet regelmatig dat gemotiveerde studenten vertraging oplopen door hun persoonlijke situatie. “Vaak gaat het om studenten die naast hun studie veel moeten werken om rond te komen. Studenten met een kwetsbare thuissituatie vallen daardoor toch eerder uit. Een beurs zal hun problemen niet oplossen, maar helpt wel hun inkomsten te stabiliseren, waardoor zij meer tijd aan de studie kunnen besteden. Daarnaast is de toegang tot een professioneel netwerk een belangrijke opstap.”

Eerstejaars studenten kunnen zich aanmelden voor de beurs die bestaat uit een financiële bijdrage van maximaal 12.000 euro per jaar. De beurs loopt vanaf het tweede collegejaar tot hun afstuderen. Main is van plan om de studiebeurs aan drie nieuwe studenten per jaar te verstrekken. Verder krijgen studenten een vaste mentor uit het netwerk van softwarebedrijven van Main. Deelnemende softwarebedrijven zijn KING Software, Enovation Group en Qics.

Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services juicht dit soort initiatieven van harte toe. “Er is een tekort aan technische mensen in het algemeen, maar zeker aan softwareontwikkelaars. De vraag naar goede mensen die voor innovatie kunnen zorgen, zal de komende tijd alleen nog maar verder toenemen. We moeten er als branche alles aan doen om jong talent te behouden. Met BTG zetten we ons daar ook voor in, met onder meer de uitreiking van ‘Young ICT-Professional van het jaar’ en ons programma Green Meets Grey.”

Gerelateerd nieuws