Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

GSMA: Mobiele operators zetten belangrijke stappen richting netto nul CO2-uitstoot

2 mrt 2023

Mobiele operators zetten belangrijke stappen in hun streven naar netto nul CO2-uitstoot. Zo kopen operators inmiddels bijna een kwart van de elektriciteit die de industrie gebruikt in uit hernieuwbare bronnen. Dit aandeel steeg in 2020 met 14% en in 2021 met 18%.

Dit blijkt uit het Mobile Net Zero-rapport van GSMA, organisator van het MWC 2023 Barcelona. In het rapport volgt GSMA jaarlijks de voortgang van de mobiele industrie op weg naar nettonul CO2-uitstoot. Het rapport laat ook zien hoe operators werken aan het verbeteren van de energie-efficiëntie in hun hele gebied door te investeren in 5G, dat hogere bandbreedtes mogelijk maakt met een lager stroomverbruik per geleverde bit. Denk echter ook aan de aanpak van energie-inefficiënte legacynetwerken en investeringen in elektrische wagenparken.

Toeleveringsketens verduurzamen
Daarnaast beschrijft het rapport de intentie van spelers in de hele industrie, waaronder grote leveranciers van handsets en apparatuur zoals Apple en Samsung, om toeleveringsketens duurzamer te maken. Partijen zetten hierbij onder meer in op het gebruik van gerecyclede componenten, produceren van meer duurzame energie, verlengen van de levensduur van apparaten en het ondersteunen van zowel reparatie als recycling. GSMA noemt dergelijke acties van het ecosysteem essentieel, aangezien de meeste emissies van mobiele operators afkomstig zijn van hun toeleveringsketen.

Tot op heden hebben 62 operators, die samen 61% van de industrie vertegenwoordigen qua omzet en 46% qua aansluitingen, zich in een unieke branchebrede beweging gecommitteerd aan op wetenschap gebaseerde doelen die bedoeld zijn om hun directe en indirecte koolstofemissies tegen 2030 snel te verminderen. Het aantal is met twaalf operators gestegen sinds 2022.

Dergelijke toezeggingen zijn volgens de GSMA aanzienlijk, aangezien zij van operators eisen dat ze overstappen op 100% hernieuwbare elektriciteit, afstappen van het gebruik van dieselgeneratoren, hun wagenpark elektrificeren en hun leveranciers betrekken. Een groot deel van de operators committeert zich daarnaast aan netto nul-doelstellingen tegen 2050 of eerder. Deze partijen zijn goed voor 39% van de mobiele verbindingen en 43% van de wereldwijde omzet.

‘De voordelen zijn duidelijk’
John Giusti, Chief Regulatory Officer voor de GSMA: “De ecologische en financiële voordelen van klimaatactie zijn duidelijk voor de mobiele industrie. Mobiele operators nemen een leidende positie in op het gebied van klimaat, en met bijna 25% van alle elektriciteit die door onze sector wordt gebruikt komt nu uit hernieuwbare bronnen en gaat verder dan het stellen van doelen naar aantoonbare actie.”

“De digitale transitie is een krachtige motor voor een duurzamere economie. Om dit te bereiken is een sterkere samenwerking tussen overheden en de particuliere sector op alle fronten nodig. Het is belangrijk om de impact te erkennen die overheidsbeleid en -regelgeving kunnen hebben op het vermogen van operators om te investeren in de inzet en uitrol van energie-efficiëntere netwerken. Bovendien is er duidelijk een rol weggelegd voor overheden bij het versnellen van de overgang naar schone energie in hun markten door het creëren van geschikte kaders voor bedrijven om toegang te krijgen tot hernieuwbare elektriciteit tegen een concurrerende prijs.”

Europese exploitanten kopen de meeste hernieuwbare energie in
Het rapport illustreert aanzienlijke regionale verschillen in de acceptatie van hernieuwbare elektriciteit. Met name in het zuiden en oosten is de toegang tot hernieuwbare energiebronnen soms een uitdaging en zijn er beleidsbelemmeringen aanwezig. Europese exploitanten kopen de meeste hernieuwbare energie in, gemiddeld meer dan 70%. Onder Noord-Amerikaanse exploitanten ligt dit percentage op ongeveer de helft daarvan. Wel wordt verwacht dat Noord-Amerikaanse partijen het gat dichten met nieuwe energie-inkoopcontracten.

Om de huidige emissies beter te begrijpen en te beginnen met het verminderen ervan verbetert de mobiele industrie ook haar klimaatrapportage, zowel kwantitatief als kwalitatief. Zevenenzestig operators, goed voor 79% van de mobiele omzet en 66% van de wereldwijde verbindingen, maakte hierbij afgelopen jaar gebruik van het wereldwijde systeem CDP. Dit is een stijging van 7 operatoren ten opzichte van vorig jaar. Een recordaantal van 36 operators kreeg daarnaast een ‘A’-score voor hun klimaatrapportages, tegenover 22 vorig jaar.

‘Bijdragen aan een duurzamere wereld’
Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Service: “Voor alle bedrijven is een rol weggelegd op het gebied van verduurzaming, iets waarop mobiele operators geen uitzondering zijn. Het is dan ook goed nieuws dat operators wereldwijd stappen zetten in hun verduurzaming en steeds meer energie duurzaam inkopen. Zij zetten hiermee belangrijke stappen in hun streven naar netto nul CO2-uitstoot en dragen bij aan een duurzamere wereld.”

Het rapport is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws