Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Haarlemmermeer beperkt vestiging van datacenters

15 jun 2020

De gemeente Haarlemmermeer wil een aantal bedrijventerreinen aanwijzen waar datacenters zich nog kunnen vestigen en uitbreiden. Alle andere bedrijventerreinen, het landelijk gebied en woongebieden worden uitgesloten. De gemeente zet in op concentratie en een gematigde groei van het aantal datacenters tot 2030. Na 2030 raakt de ruimte voor groei van datacenters op binnen de gemeente; tegen die tijd moet er elders in de Metropoolregio Amsterdam een nieuwe plek zijn waar datacenters zich kunnen ontwikkelen.

Dit blijkt uit het Datacenterbeleid Haarlemmermeer. Tot nog toe ontbrak het de gemeente aan instrumenten om te bepalen waar datacenters zich mogen vestigen. Met het Datacenterbeleid Haarlemmermeer krijgt de gemeente controle op de bouw van datacenters, meldt de gemeente. “Datacenters zijn onmisbare voorzieningen in onze maatschappij. Alles wat online gebeurt, is terug te leiden tot een datacenter. De komende jaren neemt het dataverkeer fors toe. Bedrijven zullen in snel tempo digitaliseren. Gezien het economisch belang en de groeiambitie van de sector is dit beleid hard nodig. Omdat het college ruimtelijke kwaliteit heel belangrijk vindt, hebben we strenge voorwaarden opgenomen voor de vestiging van datacenters in onze gemeente. Alleen de meest innovatieve, duurzame en groene datacenters zijn welkom”, zegt wethouder Marja Ruigrok (Economische Zaken en Innovatie).

Zorgvuldig omgaan met het landschap
Het college besloot vorig jaar zomer voorlopig geen nieuwe datacenters in Haarlemmermeer toe te staan. Wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ontwikkeling) zegt: “Via een voorbereidingsbesluit werd de bouw van datacenters tijdelijk stopgezet. De ruimte in Haarlemmermeer is schaars en ons landschap is van grote waarde. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. We zijn een aantrekkelijke gemeente, voor wonen, ondernemen en recreëren, en dat willen we ook blijven. Met dit datacenterbeleid kunnen we sturen op de locaties en voorwaarden voor de vestiging van datacenters. En daarmee krijgen we grip op de ruimte.”

Het datacenterbeleid bestaat uit een nota, een kaart met gebieden waar datacenters zich mogen vestigen en de bijbehorende vestigingsvoorwaarden. De juridische vertaling vindt plaats in het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Datacenters. Hierin wordt aangegeven hoeveel hectare aan datacenters de gemeente wil faciliteren, op welke locaties en onder welke voorwaarden. Het kan zijn dat als gevolg van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Datacenters het beleid nog op enkele onderdelen wijzigt. Daarom is gekozen om eerst de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen in een 90 procent versie. Beleid en ontwerpbestemmingsplan blijven zo goed op elkaar aangesloten.

Het Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan Parapluplan Datacenters ter besluitvorming aan de raad aangeboden in oktober 2020.

Gerelateerd nieuws