Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

“Het winnen van de Award was de kers op de taart”

21 jun 2023

De ouderenzorg staat onder druk. Door vergrijzing enerzijds en een hoog ziekteverzuim en ook een grote uitstroom onderzorgmedewerkers Een van de beoogde oplossingen om de werkdruk te verlagen, is verdere digitalisering en de inzetvan zorgtechnologie. Om al deze technologie tot een succes te maken is, naast een digitale strategie en digitaalvaardige medewe,rkers een basis nodig die op orde is.

De basis op orde brengen was dan ook in november 2020 mijn eersteuitdaging bij Beweging 3.0, toen ik daar startte als manager van dedienst IT & Zorgtechnologie. Het programma dat de hele IT-omgevingzou gaan vernieuwen tot een succes maken. Dat was de opdracht. Hetprogramma stond letterlijk al in de startblokken, het hoefde ‘alleen’ nogmaar uitgevoerd te worden. Maar de tijd drong, de infrastructuur wasverouderd, WiFi ontbrak op veel plekken en de Citrix-omgeving liep opzijn laatste benen. En al die technologische vernieuwingen lonkten in deverte….

Dit alles speelt eind 2020, begin 2021, het hoogtepunt van de coron-acrisis. Locaties die in quarantaine gingen en thuis werken voor dekantoormedewerkers. Er bestaan natuurlijk allemaal scenario’s om zo’nprogramma te draaien in een organisatie met 12 intramurale locaties, 15wijkverplegingskantoren en in totaal ruim 3.000 medewerkers. Ik heb de keuze gemaakt om met mijn team er het hele jaar 2021 aan te wij den met als doel om aan het eind van het jaar alle locaties en medewerkers gemigreerd te hebben. En dat is gelukt. Het was een ongelooflijke teamprestatie om dit programma bijna binnen tijd en volledig binnen budget af te ronden.

Hoe mooi is het dan als zo’n klus dan ook nog beloond wordt met de BTG Award ICT/Telecommanager van het Jaar? Was dit dan zo’n innovatiefprogramma? Misschien niet voor een gemiddeld IT-bedrijf, maar absoluut wel voor een zorgorganisatie.

Ik ben dan ook ongelooflijk trots op deze prestatie. Van mijn fantastisch team, maar ook van mezelf. Het winnen van de Award was de kers op de taart. Het heeft niet mijn leven veranderd, maar heeft wel veel reacties, felicitaties, recruiters en andere netwerkverzoeken gebracht.

Twee spin-offs van de Awards vind ik eigenlijk het mooist. Als eerste de uitnodiging om deel te nemen aan depeergroup van BTG, Women in Tech. Toen ik ooit als 18-jarige Technische Bedrijfskunde studeerde, waren er in het eerste jaar naast mij nog 4 andere vrouwelijke studenten tegenover 150 mannen. En nu doe ik een executive master Information Management en Digitale Transformatie en zijn er van de 18 studenten 4 vrouwen. Toch een aanzienlijk toename! De deelname van vrouwen in de techniek is aan het verbeteren, maar kan nog veel aandacht gebruiken. Endat is precies wat de Women in Tech peergroup doet.

De tweede spin-off van de Award is het mooie contact dat ontstaan is met de “Young Professional ICT/Telecom” winnaar Nienke Bink. Inmiddels doet zij, samen met een collega van haar, een project bij Beweging 3.0 en die samenwerking is ongelooflijk leuk. Voor mij bijzonder leerzaam om naastmijn ervaring een frisse blik vanuit Nienke te zien. Dat is denk ik dan ook het meest waardevolle wat de BTG Award mij heeft gebracht: eenuitbreiding van mijn netwerk, waardevolle contacten en een vernieu- wende kijk op ons mooie vakgebied.”

Gerelateerd nieuws