Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Hoe blijven we comfortabel leven in de stad?

27 jan 2022

Tekst: Muriël Mulder

Klimaatverandering, ruimtegebrek, het zijn zo van die onderwerpen waar steden op zowel de korte als de lange termijn mee te kampen hebben. Wat heeft de stad van de toekomst nodig om deze uitdagingen aan te pakken? Het is één van de onderwerpen waar de Future City Foundation zich mee bezighoudt. Een gesprek met de voorzitter, Yvonne Kemmerling.

“Neelie Kroes gaf ooit aan dat het belangrijk is om te zorgen dat technologie die ontwikkeld is in Europees verband ook in Europa blijft”, zegtYvonne. “Hier is FIWARE uit voortgekomen. FIWARE zorgt ervoor dat er in Europa connecties ontstaan tussen mensen die bezig zijn met technologie. Deze aanpak ligt ten grondslag aan de Future City Foundation. We zijn de Nederlandse vertegenwoordiger van FIWARE.” Future City Foundation brengt partijen uit de technologiesector bij elkaar. Partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap.Yvonne: “De Future City Foundation biedt invulling aan de vraag: wat is er nodig om te zorgen dat mensen comfortabel in een stad kunnen blijven leven?”

Zestig partijen
Internet verandert onze samenleving, maar daarvan lijkt in de dagelijkse praktijk nog niet iedereen voldoende doordrongen. Yvonne: “Het is ons doel mensen bewust te maken van de uitdaging die daardoor is ontstaan. We willen dat mensen goed kijken naar wat dit voor hen betekent.” De Future City Foundation brengt mensen samen die vanuit diverse disciplines, in de praktijk een goed voorbeeld zijn. Yvonne: “We hebben een city deal waarin nu bijna zestig partijen samenwerken. De city deal is een samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.Yvonne: “Vanuit Future City benaderen we vooral de praktische kant. En zorgen we dat de toolbox die hieruit ontstaat, na toetsing, beschikbaar is.”

Overheid en bedrijfsleven
Als voorzitter van de Future City Foundation heeftYvonne veel aan haar carrière in het openbaar bestuur. Yvonne: “Ik weet precies wat voor uitdagingen en verantwoordelijkheden een bestuurder in een grote stad heeft. Het is belangrijk om te zorgen dat de kennis over het functioneren van een overheid wordt overgedragen. Die kennis is bij het bedrijfsleven nog best beperkt, merk ik. De Future City Foundation brengt communities bij elkaar. Dat is het belangrijk dat je ook de achtergrond van deze communities begrijpt. Ik ben zestien jaar wethouder geweest. En bij de Gemeente Amersfoort had ik het onderwerp smart city in mijn portefeuille. Ik heb zelf ervaren hoe lastig het kan zijn om hier een goede invulling aan te geven.”

Technologie in alle portefeuilles
In 2022 zijn de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment, vindt Yvonne: “Dat is het moment dat er nieuwe afspraken worden gemaakt over het beleid. Het is van groot belang dat er ook aandacht is voor nieuwe technologieën die onze samenleving nodig heeft. Gemeentes zijn daar niet altijd van op de hoogte, en beseffen niet altijd dat daar budget voor nodig is.” Daarnaast pleit Yvonne ervoor dat nieuwe technologie een onderwerp is dat thuishoort in alle portefeuilles van alle collegeleden.Yvonne: “Dus niet bij één wethouder die smart city in de portefeuille heeft. Er moeten gemeentebreed, zowel binnen de ambtelijke organisatie als in bestuurlijke uitgangspunten, goede afspraken gemaakt worden. Technologie is gewoonweg niet meer weg te denken uit onze samenleving. De vraag is: wat kan er met die technologie, in positieve zin, gedaan worden?”

Sustainable Development Goals
“Eigenlijk is het een fundamenteel andere manier van denken en werken”, meent Yvonne. “Ook de positie die gemeentes daarbij innemen is anders. Gemeentes kunnen onmogelijk alle kennis zelf in huis hebben, dus zullen zij goed moeten kijken naar welke partners zij nodig hebben. Dit is een andere aanpak dan voorheen, want ook de verantwoordelijkheden zullen anders verdeeld moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat we, met de toch wel complexe vraagstukken die er liggen, moeten zorgen dat we alle informatie die beschikbaar is, ook bereikbaar is. En dat kan alleen als je goed verbonden bent met elkaar. Die verbinding heeft te maken met zorgen dat je met de juiste technologie en de juiste informatie je toekomstbeeld kunt schetsen. Eén van de belangrijkste uitdagingen daarbij vind ik onze klimaatuitdaging, de Sustainable Development Goals. Smart city is een onderdeel hiervan en ik kan me niet voorstellen dat je die doelen beter kunt bereiken dan door te zorgen dat je je informatie goed op orde hebt.”

Samenwerking met BTG
De Future City Foundation werkt nauw samen met BTG. Yvonne: “Het mooie aan onze samenwerking is het feit dat we het ook op persoonlijk vlak goed met elkaar kunnen vinden. Want uiteindelijk gaat het altijd over mensen. Als die connectie tussen mensen goed is, dan verloopt zo’n samenwerking een stuk beter. Belangrijk, want we weten precies wat er speelt binnen elkaars netwerk.”

Gerelateerd nieuws