Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Hoe is het met BTG Award-winnaar (2017) Eric Overvoorde?

23 dec 2021

Tekst: Marjolein Straatman

Op de foto v.l.n.r.: Hessel Dikkers (CIO NS, juryvoorzitter), Barry Wissink (jurylid), Eric Overvoorde, Eric Reij (BTG voorzitter)

De uitreiking van de Business Awards 2021 is aangebroken. Een goed moment om terug te kijken met eerdere winnaars, zoals Eric Overvoorde. Eric is CIO van Royal HaskoningDHV en won in 2017 de BTG Award voor Telecom/ICT Manager of the Year. Hij kijkt met plezier terug op de awardwinst voor zijn bijdrage aan de digitale transformatie van het ingenieursbureau.

Je werd in 2017 door de BTG uitgeroepen tot Telecom/ICT Manager of the Year. Hoe heb je dat ervaren?
“Als heel gaaf. Je verhaal voor zo’n publiek delen is op zichzelf al mooi. Dat er dan ook nog waardering voor komt in de vorm van deze prijs, maakt het extra bijzonder. Het jaar daarop zat ik zelf in de jury en zag ik hoe anderen hun verhaal deden. Dat was ook een leuke ervaring.”

Je won de prijs vanwege de manier waarop je de digitale transformatie hebt vormgegeven. Wat is daar precies onder te verstaan?
“De opkomst van digitalisering vereiste ook bij ons een andere denkwijze. We wilden informatietechnologie meer aan onze klanten meegeven. Dat besef moest in de hoofden komen op bestuursniveau.Van informatietechnologie maakten we natuurlijk al langer gebruik in de realisatie van onze fysieke projecten zoals de bouw van gebouwen, havens en tunnels. Zo realiseerden we aanvankelijk alleen de brug. Sinds de digitale transformatie kunnen we er ook informatietechnologie aan toevoegen. Te denken valt aan sensortechnologie waarmee is te meten en berekenen hoe de constructie zich in de toekomst houdt bij bepaalde verkeersstromen. Intern is de IT van al onze vestigingslanden gecentraliseerd en geharmoniseerd. Kenniswerkers wereldwijd werken al enige tijd samen via ons platform en kunnen zo dus ook die nieuwe dienstverlening wereldwijd toepassen. Nu is zoiets vanzelfsprekend, toen veel minder.”

Wat betekent digitalisering voor het huidige werkveld?
“Royal HaskoningDHV levert bijvoorbeeld ook oplossingen aan waterbedrijven.Voor hen hebben we software ontwikkeld die helpt bij het watermanagement. Denk aan het voldoen aan milieunormen, of aan de detectie van lekken en breuken in rioolleidingen. Een ander voorbeeld zijn onze oplossingen in verkeersmanagement. Door vraag en aanbod met slimme verkeerslichten op elkaar af te stemmen, zorgen we voor betere verkeersstromen en daarmee een schonere stad.”

Wat heeft COVID-19 voor impact gehad op jullie organisatie?
“Uiteraard is dat een spannende periode geweest. We hadden vooral aandacht voor de gezondheid en betrokkenheid van onze medewerkers. In business vielen de gevolgen mee. Natuurlijk waren er consequenties omdat een aantal klanten van ons, zoals de luchtvaartsector, het zwaar kreeg. Tegelijkertijd lagen er elders kansen. Zo heeft een anderhalvemetersamenleving impact op voetgangersstromen in een stad en op de indeling van kantoorgebouwen. Al met al zijn we de coronaperiode goed doorgekomen.Voor een deel is dat ook te danken aan de digitalisering van de interne processen.”

Hoe bedoel je precies?
“Via ons wereldwijde platform kunnen onze medewerkers al lange tijd online samenwerken. Het traditionele kantoordenken was er bij sommigen al een tijd uit, omdat zij al langer plaatsonafhankelijk werken. Met de pandemie waren dat alleen niet de gemiddeld duizend out-of-office werkers, maar liep dat aantal in korte tijd op tot boven de vijfduizend wereldwijd. We hebben digitaal zoveel mogelijk georganiseerd, ook educatie in bijvoorbeeld videoconferencing en timemanagement. Medewerkers hadden ook de mogelijkheid om zich aan te melden voor telefoongesprekken met willekeurige collega’s. Kletsen bij de koffieautomaat was er natuurlijk een tijd niet bij. Zo werd het gemis toch een beetje opgevangen.”

Welke technologieën gaan een rol spelen op het werkterrein?
“IoT is een technologie die we in de toekomst steeds vaker gaan toepassen. Bij één van onze klanten maakt het de situatie op de fabrieksvloer bijvoorbeeld veiliger. In de operationele processen is er met enige regelmaat sprake van bijna-ongevallen. En tot een uitgebreide rapportage hiervan komt het dan meestal niet. Dankzij het gebruik van sensoren in een IoT-oplossing worden deze gesignaleerd en geregistreerd. En de volgende slag is AI. Artificial Intelligence is bruikbaar voor het opstellen van analyses. En het kan bijvoorbeeld zijn nut bewijzen ten aanzien van slim onderhoud. De invloed van AI kan ver reiken en gaat zeker discussie opleveren. Eén van de wezenlijke vragen is in hoeverre en waar menselijk handelen vereist blijft.”

Welke rol zie je voor BTG als brancheorganisatie?
“De toepassing van technologieën in onze nieuwe wereld staat of valt met goede partners. Zij zijn onmisbaar in het realiseren en verbeteren van die zogenoemde smart society, een onderwerp waar bijvoorbeeld de BTG vol op inzet. Een goede brancheorganisatie ziet er niet alleen op toe dat de kwaliteit gewaarborgd blijft, maar ook dat zij en derden elkaar weten te vinden en blijven praten. BTG kan organisaties doordringen van de impact die digitalisering heeft op ons allemaal én, van de kansen die erin schuilen.”

Over Royal Haskoning
DHV Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is actief in verschillende sectoren waaronder luchtvaart, water, stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. De onderneming telt vestigingen in meer dan 30 landen wereldwijd. Eric Overvoorde is CIO en directeur Workplace Solutions in Nederland en laat weten dat de organisatie inmiddels beschikt over een business line die zich volledig en succesvol richt op digitale transformatie en digitale diensten bij en voor klanten.

Gerelateerd nieuws