Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Hogeschool Utrecht start masteropleiding Data Driven Business

14 mei 2020

Hogeschool Utrecht start met een masteropleiding Data Driven Business. De nieuwe opleiding leidt studenten op tot zogenaamde analytics translators. Studenten kunnen kiezen uit vijf verdiepingen op het gebied van ICT, Bedrijfskunde, HRM, Marketing of Finance.

Na het afronden van de eenjarige voltijd master mogen studenten de titel Master of Science (MSc) voeren. De nieuwe opleiding gaat van start om de groeiende vraag naar analytics translators te beantwoorden.

Big data steeds toegankelijker

Big data worden steeds toegankelijker en het verzamelen ervan wordt goedkoper. Voor steeds meer bedrijven is het hierdoor haalbaar om hun strategische beslissingen te nemen op basis van big data. Met de toegenomen mogelijkheden is ook de behoefte aan mensen die kunnen omgaan met big data toegenomen. Het McKinsey Global Institute schat dat er in de Verenigde Staten in 2026 al een vraag is naar zo’n twee tot vier miljoen analytics translators.

Behoefte aan analytics translators

Sjoerd van den Heuvel, docent bij Hogeschool Utrecht (HU), beaamt dit: “Doordat technologische veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, veranderen het gedrag en de verwachtingen van consumenten, medewerkers en andere marktpartijen. Om als organisatie bestaansrecht en toegevoegde waarde te behouden, is het belangrijk snel en flexibel te reageren op de veranderende omgeving. Dat betekent dat bedrijven snel grote beslissingen moeten nemen op basis van feitelijke informatie en data. Om die data op een juiste manier te analyseren en interpreteren, hebben bedrijven behoefte aan analytics translators.”

Over grenzen van disciplines kijken

Studenten van de master Data Driven Business werken in de eerste helft van het studieprogramma samen in multidisciplinaire teams. Dit leert studenten over de grenzen van disciplines heen te kijken, om zo de beste oplossing voor een bedrijf of organisatie te bedenken. De opleiding besteedt in deze fase ook veel aandacht aan ethiek en de omgang met privacy. Tijdens de tweede helft van de opleiding specialiseren de studenten zich in een verdieping: data analytics voor studenten met een ICT-achtergrond, transformation analytics voor bedrijfskundigen, people analytics voor HRM’ers, marketing analytics voor marketeers en finance analytics voor studenten met een achtergrond in de financiële dienstverlening.

Belang van interdisciplinaire blik

Van den Heuvel licht het belang van een interdisciplinaire blik toe: “Stel dat een organisatie internationaal wil uitbreiden, dan zal ieder discipline met een eigen aanpak komen. Human resources bekijkt of de juiste skills en competenties bij het personeel aanwezig zijn, marketeers kijken of er een internationale markt is om producten te verkopen, ICT’ers evaluaren de passendheid van de systemen voor een internationale omgeving, enzovoorts. Wat de masteropleiding Data Driven Business leert, is om met al deze brillen naar het vraagstuk te kijken en met een op data gebaseerde aanpak te komen. Daardoor kun je prioriteiten stellen die de hele organisatie ten goede komen. Op deze manier bepaal je aan welke knoppen je moet draaien om de uitbreiding tot een succes te maken.”

Gerelateerd nieuws