Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Huawei steunt opleidingsfonds TechMeUp voor omscholing van ICT-talent

20 jan 2022

Huawei steunt deelnemers uit het opleidingsfonds TechMeUp via een donatie. De wereldwijde ICT-dienstverlener biedt mensen die zich willen omscholen naar ICT een rentevrij studievoorschot. TechMeUp geeft hen hiermee de mogelijkheid een particuliere IT-opleiding te volgen.

TechMeUp is het eerste fonds dat gericht is op inclusiviteit en diversiteit bij omscholing in de techsector. De organisatie biedt ICT-talent de mogelijkheid particuliere opleidingen te volgen bij onder andere Codam, Growth Tribe, Ironhack, MakeITWork, TechGrounds, Techionista en Winc Academy. Inmiddels is er meer dan 700.000 euro aan donaties opgehaald voor dit fonds en de ambitie is om binnen twee jaar dit bedrag te hebben verhoogd naar twee miljoen euro.

Toenemend tekort aan ICT’ers
Al vele jaren is er een tekort aan ICT-personeel. De afgelopen twee jaar is dit door de coronacrisis nog verder toegenomen. De digitale transformatie is bij veel bedrijven in een stroomversnelling geraakt en door het tekort aan geschikt personeel komt de aanpak van maatschappelijke thema’s zoals de verbetering van de gezondheidszorg en de energietransitie, in de knel.

Tegelijkertijd hebben heel wat mensen hun baan verloren afgelopen jaren, bijvoorbeeld door de coronacrisis. Omscholing naar een functie in de ICT biedt goede vooruitzichten op werk. Voor sommigen is omscholing echter onbereikbaar omdat ze geen inkomsten hebben uit een baan of die door omscholing gedeeltelijk verliezen. Daarnaast krijgen omscholers soms te maken met extra uitgaven voor reizen of kinderopvang. TechMeUp richt zich met name op de groep voor wie het financieel onhaalbaar is om zich te laten omscholen.

ICT-talent stimuleren
Huawei onderneemt al langere tijd diverse activiteiten om ICT-talent te stimuleren. Richard Spaans van Huawei zegt: “Diversiteit en inclusiviteit staan bij ons hoog in het vaandel. Dat geldt voor onze medewerkers maar ook voor de omgeving waarin wij werken. Oog hebben voor mensen die door kansenongelijkheid achterop raken, past hierbij. Wij hebben dan ook geen moment getwijfeld om partner te worden van dit prachtige initiatief voor ICT-educatie.”

Nikky Hofland, algemeen directeur van TechMeUp: ”Wij zijn super dankbaar dat Huawei onze missie steunt, en het ook belangrijk vindt om te investeren in de kansen van mensen. Onze studenten kunnen nu een opleiding volgen waar ze zonder deze hulp nooit aan waren begonnen en die hen nu een zonniger vooruitzicht geeft. Wie volgt?”

Hoe werkt TechMeUp?
Het geld uit het fonds wordt door TechMeUp gebruikt om rentevrije om- en bijscholingsinvesteringen te doen, variërend van 1.500 tot 7.500 euro. Hiervoor wordt samengewerkt met partner Kredietbank Nederland, een sociale kredietverstrekker zonder winstoogmerk. Studenten betalen het studievoorschot na het vinden van een baan in termijnen en zonder rente terug. Inmiddels zijn er 50 studievoorschotten uitgegeven, waarvan er twintig studenten zijn afgestudeerd en 15 reeds een baan in IT hebben gevonden.

Gerelateerd nieuws