Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

ICT-kosten gemeenten met 3 euro per inwoner gestegen

10 okt 2022

De ICT-kosten per inwoner voor gemeenten zijn in 2021 met 3 euro gestegen naar 96 euro per inwoner. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere softwarekosten. Verdere verSaaSing van het applicatielandschap, de aanschaf van software voor met name informatiebeveiliging en de Omgevingswet zijn hier de oorzaak van. De personeelskosten en infrastructuurkosten dalen met 1 euro per inwoner.

Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners. De gemiddelde ICT-kosten van gemeenten in boekjaar 2021 stijgen naar 96 euro per inwoner. In 2020 waren de gemiddelde ICT-kosten 93 euro per inwoner. Dit betekent een stijging van 3 euro per inwoner.

Softwarekosten stijgen met 4 euro
De softwarekosten stijgen met 4 euro, van 29 naar 33 euro. “”We zien dat gemeenten investeren in software voor beveiliging en voor de Omgevingswet. Daarnaast zorgt de verSaaSing (Software as a Service) voor een stijging van de softwarekosten. Het percentage softwarekosten dat naar SaaS-applicaties gaat, is gestegen van 21% in 2017 naar 44% in 2021. De verwachting is dat dit percentage in 2025 rond de 70% zal zijn”, aldus de benchmark.

De personeelskosten dalen tegelijkertijd met 1 euro door minder externe inhuur, de verschuiving van technisch personeel naar functioneel beheer en doordat steeds meer technische zaken bij de leverancier komen te liggen. De omvang van het ICT-personeel is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Dit is een trendbreuk ten opzichte van eerdere jaren.

Ook de ICT-infrastructuurkosten dalen met 1 euro per inwoner. De spraak- en beeldkosten zijn afgenomen door het beter benutten van de videobeloplossingen die de gemeente heeft. Tegelijkertijd zien we dat gemeenten steeds hogere eisen stellen aan hun server- en storageoplossingen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Door deze hogere eisen komt het server- en storagebeheer vaker bij een marktpartij te liggen. Hierdoor zijn de structurele kosten voor de server- en storageomgeving gestegen.

Trends en ontwikkelingen in de ICT-kosten
Uit de benchmark blijkt dat gemeenten het meeste investeren in ICT-projecten om aan nieuwe, omvangrijke wet- en regelgeving te voldoen, zoals de Omgevingswet en de Wet open overheid (Woo).

In deze benchmark zijn de kosten voor de Omgevingswet voor het eerst terug te zien. Zo zijn er door de deelnemende gemeenten VTH-applicaties, software voor toepasbare regels en planapplicaties in gebruik genomen. In totaal is dit goed voor een stijging in softwarekosten van ongeveer 1 euro per inwoner.

Om de Woo goed en op grote schaal uit te voeren is personeel, software en training nodig. We zagen dit jaar voor het eerst bij een groter aantal gemeenten dat software (anonimiseringssoftware en corporate search engines) in gebruik genomen werd voor de Woo.

Informatiebeveiliging
Vrijwel alle deelnemende gemeenten geven aan bezig te zijn met projecten rondom informatiebeveiliging: implementatie en het verbeteren van monitoring (SIEM SOC), Information Security Management System (ISMS), bewustwordingssoftware en autorisaties (multi-factor authenticatie en wachtwoordkluizen). Daarnaast worden er hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid, continuïteit en beveiliging van de server- en storageomgeving, wat ook kosten met zich meebrengt.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Gemeenten zijn net als de rest van onze samenleving steeds digitaler. Het is dan ook geen verrassing dat de ICT-kosten per inwoner van gemeenten stijgen. De ICT Benchmark Gemeenten biedt een interessant inzicht in deze kosten en laat onder meer zien op welke gebieden gemeenten meer of juist minder geld kwijt zijn. Het rapport helpt gemeenten op deze manier grip te krijgen op hun ICT-kosten, de kosten van ICT-diensten en de volwassenheid van hun ICT-dienstverlening.”

Meer informatie
Het ICT Benchmark Gemeenten rapport is hier beschikbaar. M&I/Partners organiseert donderdag 10 november van 12.00 tot 13.00 uur een online kennissessie over de ICT-kosten bij gemeenten. Deelnemers kunnen online in gesprek over de belangrijkste uitkomsten en kengetallen van de ICT-kosten bij gemeenten. Aanmelden kan hier.

Gerelateerd nieuws