Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

ICT ook in onderwijs steeds meer ‘geblend’met andere disciplines

6 jul 2023

Pauline Schepers is docent bij Fontys  Hogeschool aan het instituut Fontys Economie en Communicatie. Zeheeft ook haar eigen minorprogramma ‘Smart Cities’ opgezet, een programma van een half jaar voor alle HBO studenten in Nederland. Voor deze minor werkt ze regelmatig samen met BTG. In een nieuw rapportbrengt

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de belangrijkste trends in beeld voor de sector ICTen creatieve industrie (ICTCI). Ook brengt SBB in beeld wat deze ontwikkelingen van beginnend beroepsbeoefenaarsbinnen de ICT vraagt. Wat ziet Pauline als de belangrijkste bevindingen in het trendrapport? En welke ontwikkelingenzijn wat dat betreft de komende jaren belangrijk in het onderwijs?

Het trendrapport ICT en Creatieve Industrie is specifiek geschreven voor het MBO. Zelf werk je het HBO. Is dit trendrapport ook herkenbaar voor het HBO?

Herken heel veel van het trendrapport en zie verschillende dingen terug die ook in het HBO spelen. Er wordt bijvoorbeeld geschreven overmarktontschotting. Hiermee wordt bedoeld dat ICT binnen diverse sectoren een rol speelt en geen functie op zichzelf meer is, maar geblend metandere disciplines. Ook binnen het HBO zijn we erg bezig met het opleiden van studenten juist multidisciplinair kunnen samenwerken.”

Klinkt interessant. Hoe geven jullie dit precies vorm?

“Studenten krijgen tijdens hun opleiding binnen Fontys kansen om in authentieke leeromgevingen plaats te nemen, waarbij samenwerking met andere disciplines een must is. Een minor- programma is hier ookideaal voor, omdat er dan een gemixte groep studenten ontstaat vanuit allerlei verschillende opleidingen: vanciviele techniek tot communicatie. Daarnaast is samenwerking met het werkveld belangrijk. We werken alsonderwijspartij graag met het bedrijfsleven samen, omdat we op die manier ook op de hoogte zijn van de actueletrends van het moment.”

In hoeverre sluit het onderwijs aan bij de praktijk en waar is verbetering mogelijk, vanuit onderwijs en vanuit de praktijk?

“Ik denk dat het belangrijk is binnen het onderwijs dat wij ervoor zorgen dat studenten in een authentieke leeromgeving leren. Waarbij HBO studenten met echte opdrachten vanuit het werkveld aan de slag gaan. En dan het liefst ook nog samen met collega’s uit het werkveld. En dat doen wijgelukkig ook. Tegelijkertijd heeft het werkveld daar ook baat bij, omdat ze een frisse blik van studenten krijgen. Bovendien voeren wij als kennisinstellingonderzoek uit naar actuele en relevante thema’s. De bevindingen daarvan, inclusief de trends, geven wij weer aan het werkveld mee.”

Kun je hier een concreet voorbeeld van noemen? Heb je een voorbeeld waarin leren en praktijk samenko- men?

“Wat ik heel mooi vond, was dat BTG vorig najaar het Nederlands paviljoen tijdens de Smart City Expo in Barcelona organiseerde. Daarbij hebben zeonze studenten echt opgenomen in hun team. Ze speelden een prominente rol op de Nederlandse stand, waarbij ze ook meteen met het werkveld in contactkwamen. Dat vonden sommige studenten heel spannend en tegelij- kertijd zag je ze ook echt opbloeien. Ik durf te beweren dat deze paar dagen op deexpo voor de meesten het meest leerzame gedeelte van hun hele HBO studie is geweest.”

ICT ontwikkelt zich razendsnel: wel- ke ontwikkelingen zijn de komende jaren belangrijk voor het onderwijs? Welke skills worden vantoekomstige arbeidsparticipanten gevraagd?

“Een heel interessante trend van dit moment is de opkomst van verschillende AI tools en de toegankelijkheid daarvan. Denk bijvoor- beeld aanChatGPT, maar ook aan andere programma’s. Deze hebben natuurlijk veel kansen te bieden. Niet alleen voor de markt, maar ook voor studenten.Tegelijkertijd wordt het voor studenten belangrijker om kritisch na te denken, juist omdat deze systemen minder transparant zijn. Kritisch denken is eenbelang- rijke skill als het gaat om omgaan met deze tools en het stellen van de juiste vragen erover. Multi- disciplinair samenwerken is ook een zeer belang- rijkeskill. Als je kijkt naar een IT’er, zal hij vaak moeten samenwerken met anderen die minder verstand hebben van wat hij of zij doet. Het is echter welbelangrijk dat ze elkaar qua commu- nicatie begrijpen. Zo snapt de IT’er wat aan hem gevraagd wordt en andersom, wat de IT’er voor hem of haar kanbetekenen.”

Jouw minor ‘Smart Cities’ sluit hier mooi op aan, zagen we. Kun je hier wat meer over vertellen?

“Het idee achter de minor ‘Smart Cities’ is dat wij studenten met een niet-technische achter- grond, die juist willen leren nadenken over IT, eenspeciaal programma bieden. Dit zijn dus niet per se experts, maar wel mensen die vanuit hun kant snappen wat IT kan bieden en waar de IT’ers zich meebezig houden. In de minor wordt samen- gewerkt aan oplossingen op diverse gebieden, zoals leefbaarheid, duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid. Eris sprake van een stevige theore- tische basis, waarbij de student volop op het gebied van data wordt bijgespijkerd. We gaan daarbij vooralpraktisch aan de slag. In de minor staan real life cases, inspirerende werkvormen, gastcolleges en vooral veel zelf aan de slag gaan centraal. Studenten met diverse achtergronden werken hierbij samen en leren van elkaar. Ze leren samenwerken in multidisciplinaire teams, waarde creëren via data,maken kennis met technologische ontwikkelingen en leren zowel probleemoplossend als creatief te denken. In de minor gaan we vooral in de praktijkaan de slag met concrete vraagstukken vanuit de Brainport regio. Hierbij worden studenten inhoudelijk begeleid door coaches met diverseexpertises. Deze coaches helpen studenten verder met onderwerpen die aansluiten op hun interesses en bieden ondersteuning bij hun persoonlijkeontwikkeling. Wij bieden de minor ‘Smart Cities’ twee keer per studiejaar aan. Er kunnen per keer maximaal 35 studenten deelnemen. Alle HBO-bachelorstudenten zijn van harte welkom bij Fontys Hogescholen als ze willen werken aan dé skills die belangrijk zijn voor de toekomst.”

Gerelateerd nieuws