Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Ingrijpen minister Adriaansens bij Inmarsat maakt weg vrij voor 5G

17 aug 2023

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) grijpt in bij Inmarsat, een bedrijf dat satellietcommunicatie aanbiedt. Het bedrijf verliest per 1 februari 2024 zijn toegang tot radiofrequenties die het hiervoor gebruikt. Dit moet verdere vertraging bij de uitrol van 5G in Nederland voorkomen.

De beschikbaarheid van de 3,5GHz-frequenties voor het aanbieden van 5G-internet is in Nederland al jaren vertraagd. Een belangrijke oorzaak hiervoor is een slepend conflict met satellietbedrijf Inmarsat, dat bij het Friese dorp Burum over een satellietgrondstation beschikt. Via deze schotels kan het bedrijf noodoproepen van schepen op zee ontvangen. Het maakt hierbij gebruik van frequenties die ook nodig zijn voor 5G-netwerken.

Verhuizing naar Griekenland
Al jaren is daardoor een conflict gaande tussen het ministerie van EZK en Inmarsat. Inmarsat wil zijn satellietgrondstation in Burum niet zo maar opgeven. In een kort geding stelde de rechter Inmarsat eerder in het gelijk. Eerder leek er een oplossing te zijn in de vorm van een verhuizing van het satellietstation naar Griekenland, iets waarvoor de Nederlandse overheid compensatie zou bieden.

Inmarsat stelt echter nu dat de vergunning die de Griekse telecomautoriteit afgeeft te kort is. Deze vergunning loopt tot eind 2027, terwijl het bedrijf een vergunning tot eind 2032 wil. Minister Adriaansens is echter van mening dat de Griekse vergunning Inmarsat ‘voldoende zekerheid’ geeft data het bedrijf ook na 2027 zijn activiteiten mag doorzetten. Zij noemt de eisen van Inmarsat onredelijk en ziet zich daarom genoodzaakt in te grijpen.

Gebruik per 1 februari aan banden gelegd
Dit betekent in de praktijk dat Inmarsat de 3,5GHz-band vanaf 1 februari 2024 niet meer mag gebruiken, meldt minister Adriaansens in een brief aan de Tweede Kamer. Het Nationaal Frequentieplan wordt hiervoor gewijzigd.

Petra Claessen, Voorzitter van BTG en Boardmember BTG Services: “5G biedt grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en onze samenleving. Onder meer als het gaat om het realiseren van hogere snelheden bij dataoverdracht, het ondersteunen van slimme toepassingen en het Internet of Things. Het is dan ook van cruciaal belang dat de hiervoor benodigde 3,5GHz-frequenties hiervoor zo snel mogelijk beschikbaar zijn. Het beschikbaar stellen van de frequenties is al jaren vertraagd, wat de Nederlandse koppositie op het vlak van digitale infrastructuur in gevaar brengt. Het is dan ook noodzakelijk dat er schot komt in de zaak, iets waaraan het ingrijpen door minister Adriaansens een belangrijke bijdrage levert.”

Gerelateerd nieuws