Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Internetcommunicatiediensten WhatsApp en Skype vallen onder Telecommunicatiewet

26 jun 2021

Internetcommunicatiediensten als WhatsApp en Skype vallen voortaan ook onder de Telecommunicatiewet. Dit betekent onder meer dat Nederland net als bij telecomnetwerken toezicht kan houden indien internetcommunicatiediensten uitvallen of worden onderbroken. Daarnaast moeten telefonie- en internetaanbieders moeten gebruikers actief gaan informeren wat voor hun persoonlijke situatie de voordeligste tarieven zijn.

Dit is onderdeel van een uitgebreide wijziging van de Telecommunicatiewet die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De voorgestelde wetswijziging bestaat uit een breed pakket aan maatregelen die overal in de Europese Unie worden ingevoerd in het kader van de zogenoemde EU Telecomcode. Een deel van de maatregelen uit de EU Telecomcode geldt in Nederland al sinds december 2020. Zoals dat ondernemers schriftelijk toestemming moeten geven voor een overstap naar een andere provider, ook als ze daar telefonisch een aanbod voor hebben gekregen. Hiermee kan mogelijke misleiding van zakelijke gebruikers beter worden voorkomen.

‘Belangrijke stap’
Staatssecretaris Mona Keijzer (foto) van EZK: “De vorige uitgebreide herziening van EU-brede telecomregelgeving dateert van meer dan vijftien jaar geleden. Toen hadden we nog nauwelijks draadloze internetcommunicatie. Inmiddels kan snel vast én mobiel internet, overal beschikbaar en voor iedereen, worden gezien als basisbehoefte. Daarom is deze modernisering een belangrijke stap. Enerzijds om de belangen van gebruikers beter te regelen. Anderzijds om de inrichting van de daarvoor benodigde infrastructuur wettelijk te borgen.”

Het begrip elektronische communicatiedienst in de Telecommunicatiewet wordt verbreed. Diensten die alleen via het internet worden aangeboden, zoals WhatsApp en Skype, gaan ook onder de wet vallen. Daarmee krijgen de aanbieders hiervan extra verplichtingen richting gebruikers zoals voldoende beveiliging en een meldplicht bij incidenten. Agentschap Telecom ziet toe op de naleving.

Tarieven die passen bij behoefte gebruiker
Gebruikers – consumenten en zakelijke klanten – moeten door de voorgestelde wijziging altijd een samenvatting van hun contract krijgen. De telecomaanbieder moet een klant actief persoonlijk adviseren over de voordeligste tarieven. Zo voorkomen we dat gebruikers te hoge kosten betalen die niet passen bij hun gebruiksgedrag. Ook wordt het recht op nummerbehoud uitgebreid. Dat gaat ook gelden als je een nummer wil meenemen naar een andere aanbieder nog vóórdat het huidige contract is beëindigd.

Het wetsvoorstel draagt bovendien bij aan een goede geregelde aanleg van nieuwe infrastructuur. Bijvoorbeeld door meer mogelijkheden voor medegebruik hiervoor van bestaande voorzieningen en infrastructuur. Ook wordt de positie van overheden hierbij, vaak gemeenten, bij de aanleg verduidelijkt en versterkt door het wetsvoorstel.

Gerelateerd nieuws