Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Investeringen in cloudinfrastructuur stijgen sterk

17 jan 2022

De uitgaven aan computer- en opslaginfrastructuurproducten voor cloudinfrastructuur, inclusief dedicated en gedeelde omgevingen, zijn in het derde kwartaal van 2021 (3Q21) sterk gegroeid. De investeringen stegen jaar op jaar met 6,6% tot 18,6 miljard dollar, blijkt uit de Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer en Cloud Deployment van marktonderzoeker International Data Corporation (IDC).

Met de stijging hervat de trend van een netto positieve jaar-op-jaar groei van de uitgaven per kwartaal. De groei stokte in het tweede kwartaal van 2021, toen de uitgaven met 1,9% daalden. Deze daling volgde op zeven kwartalen van jaar-op-jaar uitgavengroei die begon in 3Q19. Het hoogtepunt was een groei van 38,4% in 2Q20 toen de eerste wereldwijde pandemiegolf leidde tot bedrijfs- en landensluitingen. Dit veroorzaakte tot een piek in investeringen in cloudservices en infrastructuur. Investeringen in niet-cloudinfrastructuur stegen met 7,3% op jaarbasis in 3Q21 tot 14,6 miljard dollar.

Gedeelde cloudinfrastructuur
De uitgaven aan gedeelde cloudinfrastructuur bereikten 13 miljard dollar. Dit komt neer op een stijging van 8,6% in vergelijking met 3Q20 en een stijging van 6,6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Binnen dit segment groei zet een trend van jaar-op-jaar groei sinds 4Q19 voort, in lijn met de ontwikkeling van de totale cloudmarkt. Deze groei is onderbroken in het voorgaande kwartaal (2Q21) na een uitzonderlijk sterk 2Q20, waarin de uitgaven met 55,1% toenamen. De sterke cijfers in 2Q20 schrijft IDC toe aan de piek in de vraag naar openbare clouddiensten in de eerste maanden van de pandemie.

IDC verwacht een aanhoudende sterke vraag naar gedeelde cloudinfrastructuur, waarbij de uitgaven in 2022 de uitgaven voor niet-cloudinfrastructuur overtreffen. De investeringen in dedicated cloudinfrastructuur stegen met 13,4% op jaarbasis in 3Q21 tot 5,6 miljard dollar, de hoogste jaar-op-jaarstijging sinds 1Q19.

Voor het volledige jaar 2021 voorspelt IDC dat de uitgaven voor cloudinfrastructuur met 8,3% groeien in vergelijking met 2020 tot 71,8 miljard dollar. De niet-cloudinfrastructuur stijgen naar verwachting met 1,9% naar verwachting tot 58,4 miljard dollar na twee jaar van dalingen. IDC voorspelt dat de uitgaven aan gedeelde cloudinfrastructuur jaar op jaar met 7,2% groeien tot 49,7 miljard dollar voor het volledige jaar. De uitgaven voor dedicated cloudinfrastructuur nemen naar verwachting met 10,7% toe tot 22,2 miljard dollar voor het volledige jaar.

Serviceproviders
Als onderdeel van de Tracker houdt IDC verschillende categorieën serviceproviders bij. Ook brengt het onderzoeksbureau in kaart hoeveel reken- en opslaginfrastructuur deze serviceproviders aanschaffen, waarbij het gaat om zowel cloud- als niet-cloudinfrastructuur. De categorie serviceproviders omvat cloudserviceproviders, digitale serviceproviders, communicatieserviceproviders en managed serviceproviders.

In 3Q21 gaven serviceproviders als groep 18,9 miljard dollar uit aan computer- en opslaginfrastructuur. Dit komt neer op een stijging van 10,2% ten opzichte van 3Q20 en een stijging van 6,7% ten opzichte van 2Q21. Deze uitgaven zijn goed voor 57,1% van de totale markt voor computer- en opslaginfrastructuur. IDC verwacht dat de reken- en opslaguitgaven van serviceproviders in 2021 72,6 miljard dollar bedragen, wat neerkomt op een groei van 7,4% ten opzichte van 2020.

Regionaal niveau
Op regionaal niveau stijgen de uitgaven aan cloudinfrastructuur op jaarbasis, waarbij het groeiniveau per regio varieerde. De subregio’s Azië/Pacific, Canada en de subregio’s Europa laten een dubbelcijferige groei van de bestedingen zien. Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika en de Verenigde Staten maakte een meer gematigde eencijferige stijging van de bestedingen door.

De regio Azië/Pacific (exclusief Japan en China) vertoont de sterkste stijging op jaarbasis van uitgaven voor cloudinfrastructuur in 3Q21 met 64,3%, terwijl de VS de zwakste groei noteert met 1,1%. Voor het volledige jaar groeien de uitgaven voor cloudinfrastructuur naar verwachting in alle regio’s in vergelijking met 2020, waarbij name in Azië/Pacific-regio’s (exclusief Japan), Canada en Centraal- en Oost-Europa groei wordt verwacht. De Verenigde Staten maken naar verwachting slechts een marginale groei op jaarbasis van 0,4% door.

Ook op de lange termijn groei verwacht
Op de lange termijn verwacht IDC dat de uitgaven aan cloudinfrastructuur voor computing en opslag een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 12,4% hebben over de prognoseperiode 2020-2025. De markt groeit naar verwachting tot $ 118,8 miljard in 2025 en is goed voor 67,0% van de totale uitgaven voor computer- en opslaginfrastructuur. IDC voorspelt dat gedeelde cloudinfrastructuur goed zal zijn voor 70,9% van dit bedrag, met een CAGR van 12,7%.

De uitgaven voor dedicated cloudinfrastructuur groeien naar verwachting met een CAGR van 11,5%. IDC verwacht dat de uitgaven aan niet-cloudinfrastructuur in 2021 weer aantrekken, maar afvlakken met een CAGR van 0,5% tot 58,6 miljard dollar in 2025. De uitgaven van serviceproviders aan computer- en opslaginfrastructuur stijgen naar verwachting met een CAGR van 1,3%, tot 115,4 miljard dollar in 2025.

Petra Claessen, CEO BTG & BTG Services: “De cloud is al langer voor veel bedrijven een cruciaal onderdeel van hun IT-omgeving. Het afgelopen jaar speelde de cloud bij veel bedrijven een extra grote rol door de noodzaak tot thuiswerken. Via de cloud kregen medewerkers toegang tot de data, applicaties en middelen die zij nodig hadden voor het vanuit huis verrichten van hun werk. De cloud speelt bij veel bedrijven een cruciale rol in het op peil houden van hun productiviteit en garanderen van de continuïteit van bedrijfsactiviteiten gedurende de pandemie.”

Gerelateerd nieuws