Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

IT-sector steeds belangrijker voor de BV Nederland

2 okt 2023

2023 wordt een goed jaar voor de Nederlandse IT-sector. Weer groeit de sector harder dan de economie. IT blijft nog altijd in trek, onder andere doordat andere sectoren graag willen digitaliseren. Deze trend heeft ook een keerzijde waarbij we zien dat de afhankelijkheid van grote IT-leveranciers toeneemt. Ook heeft de afkoelende economie impact op de IT-sector en dit zorgt met name voor een tragere groei. Het arbeidstekort blijft de grootste uitdaging. Deze gegevens komen uit de vandaag verschenen IT-kwartaalupdate van de Rabobank.

In het kort:
● Het gaat goed met de IT-sector. Voor Nederland wordt de sector steeds belangrijker, zeker economisch gezien;
● De trend voor bedrijven om te digitaliseren zorgt voor groei maar ook voor afhankelijkheid van grotere IT-leveranciers;
● Public cloud is niet in alle gevallen de heilige graal;
● Steeds meer bedrijven in de IT-sector worden overgenomen en/of fuseren. Maar dat is niet altijd een succes;
● Personeelstekort blijft een lastig punt voor de sector. Als je geen duurzaamheidsstrategie hebt, vind je geen goed personeel;
● Cybersecurity is niet alleen een risico maar ook een grote kans.

IT-sector steeds belangrijker voor de BV Nederland
Het sentiment in de IT-sector is over het algemeen goed. Er is nog steeds sprake van groei, onder andere door de vraag naar IT-outsourcing, cybersecurity en Artificial Intelligence (AI). Ook de cloud-transitie blijft zorgen voor vraag naar producten en advies vanuit de IT-sector. Het groeitempo vertraagt wel en ligt lager dan voorgaande jaren. Voor 2024 verwachten we een iets lagere groei dan 2023, zo’n 4% ten opzichte van 5% in 2023. De belangrijkste reden hiervoor is de afkoelende economie. Hierdoor willen bedrijven minder snel investeren. Dit is dan ook een van de belemmeringen die IT-ondernemers voor hun sector zien (zie figuur 1, “onvoldoende vraag”). Tegelijkertijd kijken bedrijven door de afkoelende economie en de huidige arbeidsmarktkrapte hoe ze processen zo efficiënt mogelijk in kunnen richten. Dit zorgt dan weer voor vraag naar IT-oplossingen en advies. De impact van de afkoelende economie zien we vooral bij bedrijven in de IT-dienstverlening en in de IT-hardware waar advies en projecten de basis van het verdienmodel zijn. Datacenters, (managed) hosters en softwareontwikkelaars draaien redelijk goed door.

De IT-sector maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse economie. Aan de ene kant komt dit omdat de IT-sector een relatief jonge sector is en in 1995 net 2% van het bruto binnenlands product (BBP) uitmaakte. Ter vergelijking: sectoren als de dienstverlening en de industrie maakten toen al bijna 14% deel uit van de nationale economie. Door de jaren heen zien we een stijging van de bijdrage van de IT-sector aan de nationale economie van 2% naar bijna 6%. De toegevoegde waarde van de sector voor de Nederlandse economie is sinds 1995 dus 3 keer groter geworden. De verwachting is dat het aandeel van de IT-sector in het BBP verder zal stijgen door de goede groeivooruitzichten in vergelijking met de matige groeivooruitzichten voor de totale Nederlandse economie. Vooral dankzij de digitaliseringstrend wordt de IT-sector dus snel steeds belangrijker voor de BV Nederland.

Digitalisering kent ook keerzijden

Recent onderzoek van het CBS toont aan dat steeds meer bedrijven digitaliseren. In 2022 deden 7 op de 10 bedrijven aan een vorm van digitalisering. Juist dit zorgt dus voor een toename aan producten en diensten vanuit de IT-sector. Kijken we hierbij specifiek naar het gebruik van de cloud, en de investeringen hierin, dan laat dit gedeelte van de markt al jarenlang een gestage groei zien. Voor 2024 en 2025 verwachten we dat deze groei door zal zetten.

Momenteel is er vrijwel geen toepassing of applicatie meer die niet in de vorm van een Cloud Software-as-a-Service (SaaS) oplossing te gebruiken is. Makkelijk te gebruiken, goed op- en af te schalen en daardoor zeer flexibel is vaak het devies bij deze oplossingen. Aan de kant van de infrastructurele diensten, voornamelijk datacenters en hosting, groeit hierdoor ook duidelijk de vraag naar publieke cloud-oplossingen. Maar deze groei heeft ook een keerzijde.

We zien nu in de markt dat bedrijven steeds vaker (gedeeltelijk) een terugtrekkende beweging maken ten opzichte van eerder gemaakte keuzes voor public cloud- oplossingen en bijvoorbeeld kiezen voor een private oplossing. Het verschil? Public clouds maken gebruik van gedeelde infrastructuur, terwijl private clouds gebruikmaken van een eigen infrastructuur.

Gerelateerd nieuws