Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Janelle Hill van Gartner adviseert CIO’s om samen te werken

5 okt 2021

De pandemie heeft bedrijven voor grote uitdagingen gesteld, ook op digitaal vlak. Daar bestaat geen draaiboek voor, of best practices uit het verleden. Maar tegelijkertijd heeft iedereen met dezelfde zaken te maken, dus het loont voor CIO’s om strategisch samen te werken met executives uit de business. De CIO wordt steeds meer een dirigent.

Dat is de mening van Janelle Hill, Chief of Research for Gartner’s CIO practice. Ze heeft in haar werk veel te maken met het op elkaar laten aansluiten van IT en de CIO’s op de strategische doelstellingen van de business. “Op dat vlak hebben CIO’s op dit moment een aantal grote uitdagingen”, zegt zij. “Eén van de voornaamste is hun zorg om het bruto rendement. Dat geldt natuurlijk vooral in de private sector, maar ook voor bepaalde overheidsonderdelen waarvoor het heel ingewikkeld is om volledige dienstverlening te kunnen bieden in deze tijden van pandemie.”

Daarnaast worstelt iedereen met de vraag: hoe gaan we weer terug aan het werk? “Gartner gebruikt de term ‘hybrid work’ voor de situatie waarin we nu zitten: deels thuis en deels op kantoor. Niemand had daar eigenlijk nog ervaring mee en er bestaan dus ook geen ’best practices’. Die kunnen eigenlijk ook nauwelijks ontstaan, omdat de situatie rond COVID nog voortdurend in beweging is.”

Niet zelfstandig opereren
“Ik denk dat het beste advies dat ik kan geven is: probeer het vooral niet allemaal helemaal zelf te doen. Er is een enorme vraag naar het toepassen van zeer geavanceerde technologieën als AI en Internet of Things. Het is allemaal zo complex en zo verweven met de business, dat de CIO niet meer zelfstandig kan opereren. Een strategisch partnership met de business executives is onontbeerlijk.”

Het is volgens haar mooi om te zien dat veel bedrijven bewust jonge professionals aannemen die opgegroeid zijn met technologie en daardoor zeer digitaal-vaardig zijn. “Want ook al komen ze meestal pas net van de universiteit af, ze hebben over het algemeen meer digitale vaardigheden dan de meeste middenkader- en directieleden. Deze nieuwe generatie van professionals helpt de digitale transformatie versneld door te voeren.”

Wat zij veel organisaties ook aanraadt is om te werken met multidisciplinaire teams, waarin traditionele IT-ers, business technologists en business domein-experts zitting hebben. “Deze teams moeten dan de werkwijze op elkaar afstemmen. Want het zou toch lastig zijn als de IT-director net een groot onderhoud van de systemen heeft gepland in het weekend dat de sales-director een analyse moet opleveren. En er moet ook goed belegd worden wie waarvoor verantwoordelijk is.”

Coördinerende rol
Welke vaardigheden en competenties moet een succesvol CIO bezitten? “Ik weet niet of de benodigde skillset echt veranderd is. Sommige aspecten zijn alleen nóg belangrijker geworden. Zo moet een goede CIO de business, de strategie en de markt goed begrijpen. Daarnaast moet hij uiteraard goed op de hoogte zijn van de moderne en veel gebruikte technologieën en hij moet het IT-landschap van zijn eigen organisatie goed doorgronden. Hij moet ideeën aandragen waarmee hij de business inspireert.”

“Maar dat zijn eigenlijk allemaal competenties die altijd al benodigd waren voor een goede CIO. Het enige echt nieuwe aspect dat ik kan bedenken is dat de CIO nu ook leiding moet kunnen geven aan mensen elders in de organisatie. Hij moet het leading by influence beheersen. Ik heb daar vorig jaar ook een paper over geschreven. Ik heb toen ook gekeken naar het verschil in deze tussen de traditionele ‘brick and mortar’ organisaties versus de ‘born digital’ bedrijven.”

“Ik ontdekte toen dat minstens 25% van deze bedrijven naast de CEO en de CIO ook een Chief Operating Officer heeft. Bij de brick and mortar-bedrijven is dat percentage veel lager. En ook voor de COO geldt dat hij doorgaans geen ‘direct reports’ heeft. Hij kan niemand vertellen wat hij moet doen, maar hij heeft wel invloed. En zo moeten CIO’s dus ook steeds meer opereren. Zij moeten inzicht hebben in alle business operaties en dan een coördinerende rol aannemen. Ze moeten ervoor zorgen dat de linkerhand weet wat de rechterhand aan het doen is.”

Petra Claessen, de CEO van BTG en TGG, heeft het interview met Janelle Hill met interesse gelezen. “Ik onderschrijf volledig wat zij zegt. Goede CIO’s zoeken de samenwerking met de businesskant. Dat is al jarenlang zo, maar in deze uitdagende tijd – door corona en door technologische innovatie – is het nog belangrijker geworden. Wij staan als brancheorganisatie klaar voor iedereen die daarmee worstelt en die hulp kan gebruiken.”

Gerelateerd nieuws