Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Kabinet dient noodwet in voor gebruik telecomdata door RIVM

2 jun 2020

Het kabinet wil via een tijdelijke noodwet het gebruik van telecomdata door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mogelijk maken. Het RIVM wil de geanonimiseerde gegevens gebruiken om de verspreiding van het coronavirus nauwkeuriger te volgen en te voorspellen.

De tijdelijke Noodwet is door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. De verspreiding van het coronavirus wordt tot nu toe gemonitord met behulp van onder andere opnamecijfers in ziekenhuizen, opnamecijfers op IC’s, het aantal geteste personen en het aantal besmette personen. “Deze cijfers geven een concreet beeld, maar hebben een vertraging van 1-3 weken. Om eerder te kunnen reageren tijdens de versoepeling heeft het RIVM aangegeven aanvullende informatie nodig te hebben, die sneller de drukte en verplaatsingen in beeld brengt. De meest accurate methode daarvoor is in deze fase het monitoren van de zendmastdata”, schrijft de Rijksoverheid in een persbericht.


Aantal telefoons per uur per gemeente

De telecomdata wordt gebruikt voor een telling van het totaal aantal telefoon dat per uur per gemeente aanwezig is. Hierbij wordt voor buitenlandse telefoonnummers een verdeling gemaakt naar herkomst op basis van het telefoonnummer. Bij deze verdeling worden acht categorieën gehanteerd, waarbij als voorbeelden ‘België’, ‘Duitsland’ en ‘Noord-Amerika’ worden genoemd. Deze telling moet het risico op verspreiding vanuit en naar die regio’s helpen inschatten.

Om de privacy van mensen in dunbevolkte gebieden of buitenlandse categorieën te waarborgen worden aantallen van minder dan 15 telefoons niet gerapporteerd. Gegevens die extra worden verzameld moeten telecomaanbieders dagelijks verwijderen.

 

‘Krachtig instrument’

“Telecom is een krachtig instrument om het coronavirus te bestrijden en de verspreiding in te dammen. Belangrijk is dat de noodwet voldoet aan de privacywetgeving. BTG juicht dit soort beslissingen toe. Dankzij de sterke telecominfrastructuur in Nederland kunnen Nederlandse providers een bijdrage leveren aan de strijd tegen COVID-19, met respect voor de privacy”, zegt Petra Claessen, Directeur BTG/TGG. “Zendmasten spelen een belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus. Gezien de recente branden bij telecomzendmasten dienen de masten daarom goed beveiligd en beschermd te worden.”

De tijdelijke noodwet vervalt na maximaal een jaar. Elk half jaar wordt de nut en noodzaak van de noodwet geëvalueerd in de Tweede Kamer. Indien de wet langer nodig blijkt, is het alleen mogelijk deze per koninklijk besluit voor periodes van maximaal twee maanden te verlengen.

Gerelateerd nieuws