Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Kabinet geeft update over Nederlandse Digitaliseringsstrategie

29 apr 2021

Het kabinet geeft een update over de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS). Deze strategie moet Nederland in staat stellen de kansen van digitalisering op verantwoorde wijze te benutten en op te schalen. En tegelijkertijd de fundamenten en randvoorwaarden voor sectoren en domeinen op orde brengen.

In de update blikt het kabinet terug op drie jaar digitaliseringsbeleid en kijkt naar de toekomst. Mijlpalen zijn onder meer de recente toekenningen uit het Groeifonds aan AI, quantumtechnologie en digitalisering in de zorg en het onderwijs en de realisatie van de Nederlandse Cybersecurity Agenda. Denk echter ook het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het opschalen van digitaliseringsinitiatieven voor het mkb en de industrie.

Ook wijst het rapport op afgesloten samenwerkingsverbanden, waaronder de Nederlandse AI Coalitie waarvan ook BTG lid is. De coalitie ontving onlangs nog financiering vanuit het eerder genoemde Nationale Groeifonds.

Vooruitblik op trends en ontwikkelingen
De NDS 2021 bevat een overzicht van de voortgang, mijlpalen en resultaten van de NDS over het afgelopen jaar. Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting van de ‘Toekomstverkenning Digitalisering 2030’, die als bijlage bij de NDS update is gevoegd. Hij beschrijft relevante technologische trends en maatschappelijke ontwikkelingen rond digitalisering voor 2030. Denk bijvoorbeeld aan digitale valuta, datasoevereiniteit en mega-platformecosystemen. Op basis daarvan hebben de onderzoekers toekomstbeelden ontwikkeld. De verkenning vormt een goed vertrekpunt voor een gedachtewisseling tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties over een succesvolle vormgeving van de digitale transitie en wat daarvoor nodig is.

“Digitalisering is van cruciaal belang voor innovatie in Nederland. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor onderzoek, de overheid, zorg en de overheid biedt digitalisering grote kansen. De Nederlandse Digitaliseringsstrategie levert hieraan een grote bijdrage en zorgt dat we deze kansen op een verantwoorde wijze kunnen benutten. Onder meer de Nationale AI Coalitie waar BTG lid van is sluit hierop naadloos aan”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG, in een toelichting.

De NDS 2021 is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws