Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Kabinet neemt maatregelen tegen personeelstekort in ICT-sector

6 feb 2023

Het tekort aan personeel in onder meer de ICT- en technieksector kan de digitalisering, energietransitie en verduurzaming remmen en de concurrentiepositie van Nederland verslechteren. Werkgevers in deze sectoren nemen al langer actie om personeelstekorten aan te pakken. Het kabinet neemt nu aanvullende maatregelen om het personeelstekort in onder meer de ICT-sector aan te pakken.

Het tekort aan technische vakmensen wordt steeds meer merkbaar. Zo kampen veel ICT-bedrijven met personeelstekorten en zijn er weinig ICT’ers te vinden voor innovatie in de zorg. In het tweede kwartaal van 2022 waren er 35.950 openstaande vacatures in de ICT-sector. Het kabinet stemt in met het Actieplan Groene en Digitale Banen, waarmee het personeelstekort samen met werkgevers en onderwijs wil aanpakken.

Meer dan een miljoen ICT-geschoolden in 2030
Het kabinet noemt de aanpak van het personeelstekort in de ICT- en technieksector noodzakelijk voor het behalen van de kabinetsdoelen. Denk hierbij aan het realiseren van meer dan 1 miljoen ICT-geschoolden in 2030 en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dat schrijven de ministers Adriaansens, Jetten, Van Gennip, Dijkgraaf, Wiersma en Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Het Actieplan past binnen de bredere aanpak van het kabinet om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Door meer jongeren te motiveren voor een opleiding en baan in de ICT-sector moet de instroom vanuit het onderwijs verbeteren. Door werknemers zich een Leven Lang te laten Ontwikkelen kan personeel voor ICT worden behouden. Daarbij spannen werkgevers zich in voor het (verder) verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en stimuleren zij zowel diversiteit als inclusiviteit.

Productiviteit vergroten
Naast méér personeel willen overheid, werkgevers en onderwijs ook de productiviteit van het huidige personeel vergroten. Innovatie en digitalisering moeten zorgen voor een toename van de arbeidsproductiviteit. Regionale samenwerking tussen overheden, werkgevers en onderwijsinstellingen blijkt goed te werken bij de verschillende maatregelen om de personeelstekorten te verminderen. Om een versnipperde aanpak te voorkomen, trekt het kabinet de coördinatie en regie op de aanpak naar zich toe om overzicht op de initiatieven te houden. Op die manier kan de Rijksoverheid bovendien obstakels sneller wegnemen en knelpunten oplossen die de uitvoering van maatregelen in de weg kunnen staan.

Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services: “Beschikken over voldoende personeel met de juiste kennis is voor bedrijven een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen groeien. Het tekort aan kundig ICT-personeel is groot. Het is dan ook goed nieuws dat het kabinet instemt met het Actieplan Groene en Digitale Banen, dat voor meer instroom in de ICT-sector kan zorgen. Vanuit de gezamenlijke IT-gerelateerde brancheorganisaties ondersteunen we de digitalisering van Nederland en kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs en de markt optimaal op elkaar zijn aangesloten.”

Gerelateerd nieuws