Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Kabinet-Rutte IV beëdigd op Paleis Noordeinde

13 jan 2022

Het kabinet-Rutte IV is beëdigd op Paleis Noordeinde. Het kabinet bestaat uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. Kabinet-Rutte IV wordt gevormd door VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In het eerder gepresenteerde coalitieakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor digitalisering. BTG is pleitbezorger van deze en van andere I(C)T-vraagstukken en werkt hierin nauw samen met de politiek.

Essentiële rol weggelegd voor digitalisering
In het door het kabinet gepresenteerde coalitieakkoord is een essentiële rol weggelegd voor de verdere digitalisering. Er is meer aandacht voor samenwerking tussen EU-lidstaten rondom digitalisering, de aanpak van digibetisme, cybersecurity, online burgerrechten en een toezichthouder voor algoritmes.

BTG is sinds jaar en dag pleitbezorger van deze en andere I(C)T-vraagstukken waarbij nauw wordt samengewerkt met de politiek. Petra Claessen, CEO van BTG & BTG Services: “Digitalisering speelt een onmisbare rol in onze samenleving. Uitstekend dat het nieuwe kabinet deze essentiële rol onderkent. BTG is gereed om, samen met onze achterban, actief mee te denken en samen met het kabinet te acteren op deze onderwerpen.”

Digitale knooppunt van Europa
In het coalitieakkoord komt onder meer de ambitie naar voren, om van Nederland het digitale knooppunt van Europa te maken. Robuust, supersnel en veilig internet in heel Nederland is hiervoor een voorwaarde.

Daarnaast spreken de coalitiepartijen af dat wetenschap, bedrijfsleven, ‘startups’, ‘scale-ups’, kenniscoalities en overheid de krachten bundelen voor het verzilveren van de kansen die digitale technologie biedt. Ook wil de coalitie innovatie stimuleren en investeren in chip- en sleuteltechnologieën, waaronder kunstmatige intelligentie en kwantumcomputing.

Digibetisme moet gericht worden aangepakt via een publiek-private strategie voor digitale geletterdheid. En onder meer inzetten op het verbeteren van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten.

In Europees verband gaat het kabinet de markt- en datamacht van grote Tech- en platformbedrijven aanpakken. Ook is het kabinet voornemens om het voortouw nemen en in Europees verband in te zetten op het versterken van de samenwerking tussen EU-lidstaten op het gebied van digitalisering. Evident dat we hier op gaan inzetten en denk hierbij aan een mensgerichte inzet van AI, digitale ethiek, de ontwikkeling van digitale identiteit en cybersecurity, en open source.

Wat betreft security zet het kabinet in op het beschermen van bedrijven, vitale infrastructuur en economisch kapitaal. Onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven en wetenschappers moeten hiervoor centraal gecoördineerd, structureel gaan samenwerken om dit te verbeteren. Brancheorganisaties zoals BTG, dé Branchevereniging voor ICT/Telecom, mogen in deze samenwerking zeker niet ontbreken.

Alle kansen pakken die digitalisering biedt
“Om maximaal van de mogelijkheden van digitalisering te profiteren moet Nederland alle kansen pakken die digitalisering ons biedt. Door op de juiste wijze in te zetten op digitalisering kan het kabinet hier een faciliterende rol inspelen. Dit betekent onder meer voldoende en continue aandacht voor de aanpak van cybercriminaliteit, en het ondersteunen van digitale ontwikkelingen”, aldus Claessen. “BTG vindt het dan ook een must, dat digitalisering centraal staat in de aanpak voor de verdere uitbouw van de digitale infrastructuur van ons land. Wij zijn er samen met de branches, gereed voor om nu echt door te pakken op dit dossier! ‘BTG Building Bridges in a connected Society’, is niet voor niets ons Jaarthema voor 2022”, aldus CEO BTG & BTG Services, Petra Claessen.

Beeld: Valerie Kuyper

Gerelateerd nieuws