Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Kabinet wil 300 miljoen investeren in micro-elektronica en cloudinfrastructuur

19 apr 2022

Het kabinet wil 230 miljoen euro investeren in micro-elektronica en 70 miljoen euro in cloudinfrastructuur. Zes Nederlandse projecten op het gebied van micro-elektronica en cloudinfrastructuur zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangemeld bij de Europese Commissie als Important Project of Common European Interest (EPCEI). BTG onderschrijft het belang van deze investeringen.

Het gaat om projecten die een strategische positie hebben in de mondiale halfgeleiderketen van onderzoek, ontwikkeling, toelevering tot productie. Betrokken start-ups, mkb-toeleveranciers, grootbedrijven en kennisinstellingen dragen met hun plannen bij aan de technologische ontwikkelingen in Nederland en Europa. Het gaat om de volgende zes projecten:

  • radar- en 6G-technologie (beiden NXP),
  • realiseren van de nieuwste machines voor geavanceerde halfgeleider productie (ASML en Nearfield Instruments),
  • ontwikkelingen voor innovaties in het testen van halfgeleiders (ThermoFischer),
  • geïntegreerde fotonica oplossingen (SMART Photonics).

‘Bedrijfsleven concurrerend en innovatief toonaangevend houden’
Minister Micky Adriaansens (EZK): “Nederland zet zich in EU-verband in om ons bedrijfsleven concurrerend en innovatief toonaangevend te houden. Met behoud van een open economie kunnen we actiever werk maken van het behouden van kennis, het bewaken van een gelijk speelveld en innovaties. Daar hoort, in een wereldwijd concurrerende economie, ook een andere rol van Nederlandse overheid bij. Daarom ondersteunen we financieel Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die meedoen aan strategische Europese innovatiesamenwerking.”

Nederland neemt deel aan IPCEI ME2, dat is gericht op het versterken van de productieketen en behouden van het concurrentievoordeel van de innovatie Europese techindustrie. Via het programma wordt Nederlandse startups, mkb-toeleveranciers en grootbedrijf toegang gegarandeerd tot de nieuwste micro- en nano-elektronica en software.

Cloudinfrastructuur
De deelnemers aan het tweede samenwerkingsverband, IPCEI CIS, worden in een later stadium bekend gemaakt. Dit verband heeft als doel om Europees cloudinfrastructuur en -diensten op te zetten die een bijdrage leveren aan cyberveiligheid, interoperabiliteit en duurzame toepassingen. Het kabinet noemt het van belang voor consumenten, bedrijven en overheden om data veilig en volgens Europese voorwaarden te kunnen delen en opslaan.

Alle projecten die een EU-lidstaat indient, moeten eerst door de Europese Commissie worden beoordeeld en goedgekeurd. Dit bepaalt welke projecten door Nederland financieel gesteund kunnen worden.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Digitale innovatie is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven. De projecten die nu door het kabinet zijn aangemeld als EPCEI dragen bij aan deze innovatie. Via een tweetal samenwerkingsverbanden zet het kabinet enerzijds in op het garanderen van toegang tot de nieuwste micro- en nano-elektronica en software voor Nederlandse startups, mkb-toeleveranciers en grootbedrijf. Anderzijds zet het kabinet in op het opzetten van Europese cloudinfrastructuur en -diensten die bijdragen aan cyberveiligheid, interoperabiliteit en duurzame toepassingen.”

Gerelateerd nieuws