Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Kosten van cybercrime stijgen jaarlijks met 1 biljoen dollar

12 mrt 2024 Thema: Cyber Security

Volgens gegevens van aandelen analist Stocklytics.com zullen de jaarlijkse kosten van cybercriminaliteit in 2024 op 9,2 biljoen dollar uitkomen, één biljoen meer dan vorig jaar. Dit cijfer zal naar verwachting met nog eens 70% stijgen en tegen 2028 $13,8 biljoen bedragen.

Ondanks de maximale inspanningen om de schade door cybercriminaliteit te voorkomen en te minimaliseren, vormen cyberaanvallen, waaronder ransomware-aanvallen, datalekken, cyberspionage, phishing en cyberspionage, nog steeds de grootste bedreigingen in het bedrijfsleven. Volgens de Allianz Risk Barometer-enquête noemt 40% van de respondenten cybercriminaliteit hun grootste potentiële bedreiging in 2023, vóór inflatie, energiecrises en verstoringen van de toeleveringsketen.

De angst voor cybercriminaliteit is heel begrijpelijk, gezien de hoeveelheid geld die jaarlijks bij cyberaanvallen wordt gestolen. Maar nog zorgwekkender is dat de jaarlijkse kosten van cybercriminaliteit blijven stijgen, zonder dat er op korte termijn tekenen zijn dat dit zal stoppen.

Volgens een onderzoek van Statista Market Insights zijn de kosten van cybercriminaliteit wereldwijd tussen 2018 en 2020 met 245% omhooggeschoten, van 860 miljard dollar naar 2,95 biljoen dollar. Deze kosten omvatten gestolen geld, schade en vernietiging van gegevens, verloren productiviteit, diefstal van intellectueel eigendom, diefstal van persoonlijke of financiële gegevens, verstoring van de normale gang van zaken na de aanval, herstel en verwijdering van gehackte gegevens en systemen, en reputatieschade. .

Nu bedrijven en organisaties over de hele wereld de digitalisering van hun bedrijf versnellen tijdens de pandemie, is dit cijfer bijna verdubbeld tot 5,49 biljoen dollar in 2021. Sindsdien zijn de jaarlijkse kosten van cybercriminaliteit met meer dan een biljoen dollar gestegen. Nadat de jaarlijkse kosten van cyberaanvallen in 2022 met meer dan $7 biljoen waren gestegen, bedroegen de jaarlijkse kosten van cyberaanvallen vorig jaar $8,15 biljoen. Statista verwacht dat dit cijfer met één biljoen dollar per jaar zal blijven stijgen, waardoor het naar een schokkend niveau zal stijgen.

Uit statistieken blijkt dat cybercriminaliteit dit jaar een schade van in totaal 9,22 biljoen dollar zal aanrichten, meer dan het dubbele van het bbp van enkele van de grootste economieën ter wereld, zoals Japan, Duitsland, India en het Verenigd Koninkrijk. Verwacht wordt dat dit cijfer in 2028 omhoog zal schieten naar 13,82 biljoen dollar, of 16 keer meer dan de totale kosten van cybercriminaliteit in 2018.

Bedrijven gaan de komende vier jaar ruim 1,1 biljoen dollar uitgeven aan cyberbeveiliging

De stijgende kosten van cyberaanvallen blijven bedrijven dwingen steeds meer geld uit te geven aan cyberbeveiligingsmaatregelen. Vorig jaar hebben bedrijven en organisaties wereldwijd 166,2 miljard dollar uitgegeven aan cyberoplossingen en beveiligingsdiensten. Er wordt voorspeld dat dit cijfer met 10% zal groeien en dit jaar $183,1 miljard zal bereiken.

Statista verwacht dat de jaarlijkse uitgaven aan cyberbeveiliging met gemiddeld 20 miljard dollar per jaar zullen blijven stijgen en in 2028 de 273,5 miljard dollar zullen bereiken. De cumulatieve uitgavencijfers zijn zelfs nog schokkender. Statistieken tonen aan dat bedrijven en organisaties wereldwijd de komende vier jaar ruim 1,1 biljoen dollar zullen uitgeven aan cyberoplossingen en beveiligingsmaatregelen.

Gerelateerd nieuws