Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

KPN en Orange Belgium onderzoeken hoe zij de Westerschelde slim kunnen maken

13 okt 2022

KPN en Orange Belgium onderzoeken samen hoe 5G-technologie de verdere digitalisering van één van de belangrijkste vaarwegen van Europa kan versnellen. Het onderzoek naar de waterwegcorridor van België en Nederland komt aanmerking voor subsidie vanuit de Europese Commissie. De “5G Estuary” moet de komende maanden duidelijk maken wat nodig is om van de Westerschelde de meest slimme, gedigitaliseerde waterweg ter wereld te maken.

De Westerschelde is van groot belang voor de economie van België en Nederland en is één van de drukst bevaren wateren ter wereld met scheepvaartverkeer naar de zeehavens van Antwerpen, Brugge, Gent, Terneuzen en Vlissingen. Het is goed voor meer dan 150.000 schepen per jaar. In de grensregio komen publieke en private organisaties vanuit zowel Nederland als België veelvuldig met elkaar in aanraking. Orange Belgium en KPN gaan daarom samen met Port of Antwerp – Bruges en North Sea Ports onderzoeken hoe 5G-technologie ingezet kan worden op het water, langs de oevers en in de havens en terminals aan beide zijden van de grens.

Grensoverschrijdende digitale corridor
De studie van Orange Belgium en KPN is gericht op het definiëren van een grensoverschrijdende digitale corridor voor mobiliteitstoepassingen en luchtvaart op lage hoogte. Zij moeten de belangrijke knooppunten in de wereldwijde toeleveringsketen efficiënter, veiliger en duurzamer, waarij het concreet gaat om de havens en de waterwegen in het achterland. De hoge snelheid en korte reactietijden (lage latency) van de 5G-netwerken zorgen voor veilige en betrouwbare connectiviteit.

Denk bijvoorbeeld aan real-time data-uitwisseling van en naar voer- en vaartuigen, havens, en het op afstand sturen en ondersteunen van bijvoorbeeld vrachtauto’s en boten. Maar ook de inzet van autonome robots, augmented reality, sensoren en drone-inspecties behoren tot de mogelijkheden. Deze toepassingen maken niet alleen de logistieke keten efficiënter, maar dragen ook bij aan een betere beveiliging van de kritische infrastructuur en het milieu.

Met de steun van Connecting Europe Facility
Het onderzoek van Orange Belgium en KPN wordt gesteund door de Port of Antwerp-Bruges, North-Sea Port, Seafar, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse Waterweg, de FOD Economie, Ministerie EZK, Ministerie I&W, Provincie Zeeland en uitgevoerd met subsidie uit de Europese Commissie onder de vlag van Connecting Europe Facility (CEF). Het onderzoek neemt ruim een half jaar in beslag en de resultaten worden naar verwachting halverwege 2023 gepubliceerd.

KPN en Orange Belgium nodigen partijen met interessante visies op digitalisering op en rond waterwegen of met toepassingen afhankelijk van de beschikbaarheid van hoogwaardige connectiviteit op het water en/of lage luchtvaart uit om contact op te nemen met Michaël Peeters, Director Innovatie en Business Development van Orange Belgium.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “5G biedt interessante mogelijkheden, onder meer voor het smart maken van infrastructuur. Het onderzoek van KPN en Orange Belgium naar de inzet van 5G voor het slim maken van de Westerschelde is hiervan een goed voorbeeld. De partijen willen zo van de Westerschelde de slimste waterweg ter wereld maken. Bijvoorbeeld door real-time data-uitwisseling van en naar voer- en vaartuigen en havens. Denk echter ook aan de inzet van autonome robots, augmented reality en drones voor het uitvoeren van inspecties. Een interessant onderzoek dat de mogelijkheden van 5G laat zien.”

Gerelateerd nieuws