Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

KPN informeert ACM over vernieuwd wholesale aanbod

4 apr 2022

KPN vernieuwt de voorwaarden en tarieven voor toegang tot zijn open glasvezelnetwerken voor wholesale-afnemers. KPN heeft de ACM hierover schriftelijk geïnformeerd en verzocht de nieuwe voorwaarden en tarieven bindend te verklaren. Het aanbod geldt dan voor een periode van acht jaar.

Met de maatregel wil KPN naar eigen zeggen snel internet voor een toegankelijke prijs bereikbaar houden voor alle Nederlanders. Ook wil de provider mogelijke mededingingsrisico’s die de toezichthouder ziet voorkomen. Voor KPN en alle marktpartijen ontstaat met dit aanbod lange termijn zekerheid, die belangrijk is om glasvezel in het huidige tempo uit te kunnen blijven rollen. Het vernieuwde aanbod is voorwaardelijk aan een bindend verklaring van de ACM op basis van artikel 12h van de Instellingswet ACM. Daarbij vindt een brede marktconsultatie plaats.

Van toepassing op bestaande en nieuwe glasvezelnetwerken
De voorgestelde voorwaarden en tarieven gelden zowel voor bestaande als nieuw uit te rollen glasvezelnetwerken. De bestaande netwerken (ODF-footprint van circa 3 miljoen adressen) – waarbij elk adres zijn eigen glasvezel van de meterkast naar de centrale heeft en waarbij afnemers ook zelf in apparatuur kunnen investeren – zijn inmiddels in een volwassen levensfase. Om die reden wordt het aanbod voortaan aangeboden via één landelijk tarief. De ODF-lijnprijs voor wholesale-afnemers daalt hierdoor met ruim 10% (van euro 18,56 naar euro 16,56).

De VULA-tarieven op de glasvezelnetwerken die vanaf 2020 worden aangelegd – waarbij een glasvezel wordt gedeeld met andere adressen (PON) – gaan afhankelijk van de schaal van de afnemer en de gekozen snelheid ruim 10% tot 30% naar beneden. Het gaat hier om (virtueel) ontbundelde toegang; toegang waarbij de afnemer zelf kan bepalen welke dienstverlening hij zijn klanten wil bieden. Op dit moment bestaat de PON-footprint van KPN uit circa 200.000 lijnen. KPN zegt toe dat het de komende acht jaar op deze wholesale-diensten een gematigde aanpassing van de consumentenprijsindex zal doorvoeren.

Groeiend besef
Chris Figee, CFO, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor KPN Wholesale: “Met dit initiatief worden onze open netwerken nog aantrekkelijker voor onze wholesale-afnemers en houden consumenten in Nederland ruime keuze uit veel verschillende aanbieders. We doen dit aanbod in een groeiend besef, dat supersnel en stabiel internet steeds belangrijker wordt voor iedereen. Daarbij is lange termijn zekerheid voor KPN van groot belang om de omvangrijke, geplande investeringen te kunnen blijven doen en heel Nederland in een snel tempo van glasvezel voorzien kan worden. Wij hebben ACM gevraagd om te beoordelen of deze voorstellen bindend verklaard kunnen worden, zodat er voor de komende acht jaar duidelijkheid is voor de markt.”

In november 2020 presenteerde KPN de strategie Accelerate to grow. KPN heeft de ambitie om heel Nederland te voorzien van glasvezel. Het bedrijf investeert jaarlijks honderden miljoenen in de aanleg van een modern glasvezelnetwerk, ter vervanging van het bestaande kopernetwerk. KPN heeft de ambitie op eigen kracht en samen met de joint venture Glaspoort eind 2026 circa 80% van alle huishoudens in Nederland voorzien van glasvezel. Het verbeterde wholesale-aanbod dragen hieraan bij.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “De beschikbaarheid van snel internet voor alle Nederlanders is van groot belang. Niet alleen voor burgers, maar zeker ook voor bedrijven. Zo werken steeds meer mensen (deels) thuis, neemt de vraag naar professionals met de juiste digitale vaardigheden verder toe en digitaliseert de samenleving steeds meer. KPN levert met haar nieuwe wholesale-aanbod een belangrijke bijdrage aan de brede beschikbaarheid van snelle glasvezelverbindingen in Nederland.”

Gerelateerd nieuws