Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Lisa van Ginneken meest digibewuste Kamerlid 2021

12 nov 2021

Lisa van Ginneken, Kamerlid voor D66, is door een vakjury van experts en ex-Kamerleden, waaronder Petra Claessen CEO van BTG/TGG Services in haar rol van voorzitter van iPoort, tijdens het Jaarfestival van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving uitgeroepen tot meest digibewuste Kamerlid van 2021.

De verkiezing voor meest digibewuste Kamerlid is een initiatief van ECP| Platform voor de InformatieSamenleving en de Digitale Binnenhof Academy en is in het leven geroepen om de politiek aan te moedigen meer diepgaand debat te laten voeren over de verschillende aspecten van digitalisering. De digitalisering is een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op alle facetten van onze samenleving. Goed en onderbouwd publiek debat voeren over hoe die digitale samenleving eruit moet komen te zien is hard nodig. Met de benoeming worden Kamerleden die bevlogen zijn op het thema digitalisering in het zonnetje gezet.
Voor de award zijn vijf Kamerleden genomineerd, te weten: Barbara Kathmann (PvdA), Lisa van Ginneken (D66), Farid Azarkan (Denk), Queeny-Aimee Rajkowski (VVD) en Laurens Dassen (Volt). Er is daarbij gekeken naar inzet op het onderwerp en betrokkenheid om digitale zaken in Nederland te toetsen, te adresseren en te bevragen. Een onderbouwing voor de keuze van deze vijf politici vind je hier.
De jury, bestaande uit Tineke Netelenbos (voorzitter van het bestuur van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en o.a. lid CyberSecurityRaad, CSR.), Petra Claessen (CEO BTG/TGG, Voorzitter iPoort en betrokken als initiatiefnemer bij de Digitale Binnenhof Academy), Auke Pals (Jongerenraad ECP, EuroDIG-secretariaat / NL IGF-ambassadeur) en Kees Verhoeven (voormalig Tweede Kamerlid D66) heeft op basis van de geschetste criteria uiteindelijk gekozen voor Lisa van Ginneken. De juryleden zijn betrokken vanuit het netwerk van de Digitale Binnenhof Academy, met ervaring en visie op politieke besluitvorming rond het thema digitalisering.
Toelichting vanuit jury
Alle genomineerden zijn duidelijk zichtbaar, in de vaste Kamercommissie Digitale Zaken, on- en offline, en bevlogen op het thema digitalisering. Dat blijkt ook uit de korte pitches die we van hen hebben ontvangen. Op basis van deze input en analyse van onder andere Kamervragen en ingediende moties, roept de jury Lisa van Ginneken Tweede Kamerlid voor D66 uit tot het meest digibewuste Kamerlid 2021.
“Met een heldere pitch voor de jury waaruit haar bevlogenheid en bewustzijn voor het onderwerp spreekt, is zij daarnaast zichtbaar met moties, Kamervragen en op social media. Zij toont een visie op digitalisering met aandacht voor het belang van samenhang tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en burgers.”, aldus Auke Pals, die namens de jury de uitspraak bekend maakte.

 

Gerelateerd nieuws