Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

McKinsey: Aantrekken van meer vrouwen kan personeelstekort in techsector terugdringen

30 jan 2023

De technologiesector in Europa kampt tegen 2027 met een tekort van 1,4 miljoen tot 3,9 miljoen werknemers. De huidige talentenpool, die voornamelijk uit mannen bestaat, is onvoldoende om aan de groeiende vraag naar Europees talent te voldoen. Het in dienst nemen van meer vrouwen kan uitkomst bieden.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van McKinsey. De marktonderzoeker meldt dat vrouwen slechts 22% van alle techbanen in Europa vervullen. Opvallend is dat dit percentage in sectoren met een grote vraag naar IT-personeel zoals cloud en DevOps zelfs maat op 8 procent liggen. “Het gebrek aan genderdiversiteit in het techlandschap leidt tot aanzienlijke nadelen voor zowel werknemers, innovatievermogen als de Europese samenleving”, licht Kate Smaje, Global Leader bij McKinsey Digital, toe.

Grote verschillen tussen EU-lidstaten
De verschillen tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) zijn aanzienlijk. Waar de Scandinavische en Oost-Europese landen bijna gendergelijkheid hebben bereikt in STEM-studies (science, technology, engineering en mathematics), blijven andere EU-lidstaten juist ver achter. De landen die op dit punt het best presteren zijn Griekenland (41%) en Zweden (41%). Hekkensluiter is Spanje (13%).

Het aandeel van vrouwen in technologische profielen blijkt daarnaast sterk te dalen zodra afgestudeerden de arbeidsmarkt betreden. Nog geen kwart (23 procent) van de vrouwelijke STEM-afgestudeerden gaan voor een carrière in de techsector. Onder mannen ligt dit percentage op 44 procent.

“Het verdubbelen van het aandeel van vrouwen in deze techbanen tegen 2027 tot 45% kan de innovatiekracht en het Europese concurrentievermogen versterken. Het BBP van de EU kan hierdor met 600 miljard euro toenemen”, aldus McKinsey.

Maatregelen
Europese bedrijven die hun tekort aan vrouwelijk talent willen opvullen hebben daarvoor volgens McKinsey eigenlijk maar één optie: het diversifiëren van hun talentenpool. “Dat betekent meer investeringen in talent dat tot nu toe te weinig aandacht kreeg. We kunnen ons concurrentievoordeel alleen versterken door meer diversiteit”, stelt Smaje.

McKinsey doet vier concrete suggesties. De eerste is het ‘reframen’ oftewel herkaderen om vrouwen meer kans te geven in techberoepen. Denk daarbij aan effectieve sponsoring en het aanpakken van vooroordelen, maar ook aan het het bieden van flexibele werkmodellen en kinderopvang. Ook pleit McKinsey ervoor vrouwen een duidelijkere reden te geven om in de technologiesector actief te blijven. Meer dan de helft van de vrouwen verlaat de sector halverwege hun carrière. Dit percentage is twee keer zo hoog als bij mannen. Als gevolg van deze onbalans stromen er ook veel minder vrouwen door naar managementfuncties hij techbedrijven.

Tot slot pleit McKinsey voor het ontwikkelen van meer talent in niet-traditionele talentenpools (redeploy). Ook pleit McKinsey voor het verlagen van het aantal studenten dat STEM-opleidingen verlaat.

‘Kans voor techbedrijven’

“Al jaren kampen techbedrijven met een aanzienlijk personeelstekort. Tegelijkertijd zijn er relatief weinig vrouwen actief in de techsector, blijkt uit cijfers van McKinsey. Hier ligt dan ook een kans voor techbedrijven die meer talent willen aantrekken en personeelstekorten willen opvullen. Het aantrekken van meer vrouwen vraagt onder meer om het bieden van de juiste arbeidsvoorwaarden, waarbij het onder meer gaat om flexibele werkmodellen en kinderopvang. Tegelijkertijd zijn er obstakels die de carrière van vrouwen in de techsector in de weg staan, zoals vooroordelen. Op dit vlak is dan ook werk aan de winkel”, zegt Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Service.

“BTG brengt in de peergroup Women in Tech topvrouwen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en ze in verbinding te brengen met het onderwijs. Het is de ambitie van BTG om ervaren topvrouwen en stagiaires (Meiden in ICT) aan elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat ze van elkaar kunnen leren.”

Gerelateerd nieuws