Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Meer duidelijkheid over uitgiftebeleid van de 3,8-4,2 en 26 GHz-banden

6 jul 2023

Eind vorig jaar heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het ging bekijken op welke wijze (lokaal) mobiel gebruik toepasbaar kan worden gemaakt in de frequentiebanden 3,8-4,2 GHz en 24,25-27,5 GHz, de zogeheten ‘26 GHz-band’. Vandaag heeft het Ministerie een document gepubliceerd, dat nader ingaat op de wijze waarop ze dit beleidstraject de komende tijd gaan vormgeven. Tevens wordt in het document een voorgenomen wijziging van het Nationaal Frequentieplan t.a.v. deze frequentiebanden aangekondigd. De voorgenomen wijziging, die onderdeel is van een breder pakket aan voorgenomen aanpassingen, zal later vandaag ter publieke consulatie worden opengesteld.

Tegelijkertijd met dit beleidstraject wordt door hetzelfde team ook gewerkt aan het formuleren van het uitgiftebeleid voor de twee banden van 50 MHz in de 3,5 GHz-band die per wijziging van
het Nationaal Frequentieplan van 28 februari jongstleden zijn bestemd voor lokaal mobiel gebruik. Dit traject heeft prioriteit over het 3,8-4,2 en 26 GHz-banden traject.

• Daardoor én omdat de doorlooptijden van de stappen in tabel 1 variabel zijn delen wij op dit moment geen precieze tijdsplanning van de afzonderlijke stappen van dit 3,8-4,2 en 26 GHz banden beleidstraject.
• De verwachting is op dit moment dat het gehele beleidstraject circa 9 tot 18 maanden kan duren.
• EZK zal per NFO-mailing een update geven van de stand van zaken van dit beleidstraject wanneer daar aanleiding toe is: bij nieuwe stappen die gezet worden en/of nieuwe inzichten met
betrekking tot de planning. Zo kunt u als geïnteresseerde op de hoogte blijven.

Lees hier het document

Gerelateerd nieuws