Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Minderheid bedrijven loopt voorop met een inclusief en divers technologieteam

28 jul 2021

Wereldwijd worstelt 90% van de bedrijven met het in de praktijk brengen van inclusie en diversiteit binnen hun technologie- en IT-teams. Erkenning van het feit dat er een gebrek is aan inclusie door het management is voor deze bedrijven een belangrijke voorwaarde om toegang te krijgen tot meer diverse groepen mensen. Organisaties die wel focussen op diversiteit en inclusie kunnen de vruchten plukken op het gebied van innovatie, omzet en merkwaarde

Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘The key to designing inclusive tech: creating diverse and inclusive tech teams’ dat door het Capgemini Research Institute is uitgebracht. In de loop van de pandemie zijn bedrijven onder grote druk komen te staan om technisch talent aan te trekken uit een kleiner wordende vijver. Hierdoor is de aandacht voor diversiteit en inclusie verslapt.

Perceptiekloof
Er is een kloof ontstaan tussen de positieve perceptie van de leiding over inclusie in hun IT- en technologieteams en de realiteit die wordt ervaren door medewerkers met een migratieachtergrond en vrouwelijke medewerkers. Volgens het rapport gelooft 85% van de leidinggevenden dat hun organisaties gelijke kansen voor loopbaanontwikkeling en promoties bieden aan elke werknemer in hun organisatie. Maar slechts 19% van de vrouwen en werknemers met een migratieachtergrond is het daarmee eens.

Deze perceptiekloof verhouding draagt bij aan een blijvend probleem op het gebied van diversiteit, kansengelijkheid en inclusie. 75% van de leidinggevenden geloven dat vrouwen en medewerkers met een migratieachtergrond zich thuis voelen in hun organisaties, maar slechts 24% van deze tech-professionals is het daarmee eens. 53% van de vrouwelijke werknemers en werknemers met een migratieachtergrond voelen zich op hun gemak bij het delen van persoonlijke ervaringen met andere werknemers en collega’s, terwijl slechts 9% van hen hetzelfde comfortniveau voelt bij het delen van persoonlijke ervaringen met hun leidinggevenden.

Slechts 16% van de vrouwelijke werknemers en werknemers met een migratieachtergrond in de technologiesector is van mening dat zij goed vertegenwoordigd zijn in technologieteams. Verder is in IT/technologieteams slechts één op de vijf werknemers vrouw, en heeft één op de zes een migratieachtergrond.

Op technologie gebaseerde discriminatie
Consumenten krijgen te maken met discriminerende technologieën als gevolg van tekortschietende diversiteit en inclusie in technologieafdelingen van mondiale bedrijven. In de sector financiële dienstverlening bijvoorbeeld denkt gemiddeld 50% van de consumenten met een migratieachtergrond dat zij voor bepaalde bankproducten online minder krediet hebben gekregen, vergeleken met 28% van de klanten die niet tot deze groep behoorden. In de gezondheidszorg meent 43% van de vrouwen en consumenten uit migrantengemeenschappen dat zij geen gezondheidszorgvoorzieningen te zien kregen in hoogwaardige locaties of in instellingen die zeer gespecialiseerde diensten aanbieden.

Als gevolg hiervan maken consumenten zich zorgen over discriminerende technologie en zijn zij zich steeds meer bewust van de manier waarop hun gegevens worden gebruikt en hoe dit negatieve gevolgen voor hen kan hebben. Zo zegt twee derde (66%) van de consumenten met een migratieachtergrond zich zorgen te maken dat hun persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om hun kansen op de arbeidsmarkt negatief te beïnvloeden. Het rapport benadrukt dat organisaties met diverse en inclusieve technologieteams 4 keer meer kans hebben om inclusieve producten te creëren.

Inclusieve cultuur
Shobha Meera, Chief Corporate Social Responsibility Officer en Group Executive Committee Member van Capgemini zegt: “In een wereld van toenemende vraag naar tech-producten en -diensten die vrij zijn van discriminatie en inclusief zijn ontworpen, is het belang van een inclusief werknemersbestand en inclusieve culturen en gebruiken belangrijker dan ooit. En toch zien we een brede kloof niet alleen in de stand van inclusieve vertegenwoordiging in het tech-personeelsbestand van organisaties, maar ook in de perceptie van leiders versus vrouwen en medewerkers met een migratieachtergrond over de stand van inclusie in technologie. Dit rapport vestigt de aandacht op de dringende noodzaak voor organisaties en bestuurders om deze realiteit te omarmen en zich te richten op het verbeteren van diversiteit en inclusie in technologieteams in een uitdagende omgeving voor de werving van talent.”

Organisaties moeten een doeltreffende inclusiestrategie ontwikkelen, die verder gaat dan opleiding en bewustmaking op het hoogste niveau, zo concludeert het rapport. Organisaties dienen verschillende processen, beleidslijnen en waardesystemen te implementeren die inclusie bevorderen. Dit omvat diversiteits- en anti-intimidatiebeleid en een duidelijk inclusie-mandaat voor technologieteams. Technologieleiders moeten ervoor zorgen dat vrouwen en werknemers met een migratieachtergrond gelijke kansen krijgen op loopbaanontwikkeling, vooruitgang en inbreng in productontwikkeling, terwijl ze ook de technische en gegevensfundamenten moeten leggen om de resultaten op het gebied van inclusie te meten, controleren en verbeteren. Eerlijkheid in AI-systemen moet ook worden ingezet bij het controleren en corrigeren van door algoritmes veroorzaakte vooroordelen. Ten slotte moeten organisaties ervoor zorgen dat diverse gebruikers centraal staan bij het ontwerpen, ontwikkelen en inzetten van hun producten.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “Een inclusieve en diverse bedrijfscultuur kan veel winst opleveren. Niet alleen voor de samenleving, ook voor bedrijven zelf. Onvoldoende inzet op deze vlakken kan ertoe leiden dat talentvolle potentiële werknemers hun links laten liggen. En tot onvrede leiden op de bedrijfsvloer. Het ontwikkelen van een doeltreffende inclusiestrategie is dan ook belangrijk aandachtspunt voor ieder bedrijf.”

Het rapport is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws