Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Minister Adriaansens: Frequentieveiling 3,5GHz-band vindt na de zomer van 2023 plaats

19 dec 2022

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken verwacht dat de veiling van 3,5GHz frequenties voor 5G na de zomer van 2023 van start kan gaan. Dit meldt minister Adriaansens in een brief aan de Tweede Kamer. De minister streeft naar de beschikbaarstelling van de 3,5GHz-band voor 5G per 1 december 2023.

Inmarsat
De 3,5GHz-band is momenteel nog in gebruik door satellietbedrijf Inmarsat. Dat gebruikt de frequenties voor het leveren van noodcommunicatie voor schepen en vliegtuigen via satellieten. Het 5G-netwerk dreigt dit satellietverkeer te verstoren, waardoor de frequentieband nog niet beschikbaar is gesteld aan providers. Inmarsat kwam eerder overeen het grondstation dat momenteel in Friesland is gevestigd te verhuizen naar een locatie in Griekenland. Deze verhuizing is echter op zijn vroegst in januari 2023 afgerond. Wel kan Inmarsat vanaf eind 2023 frequentieruimte vrijmaken voor 5G-providers, maar dit proces neemt naar verwachting zo’n vier maanden in beslag.

2x50MHz in plaats van 100MHz
De minister verwacht de 3,5GHz-frequenties pas na de zomer te kunnen veilen aangezien het Nationaal Frequentieplan op de schop moet. Zo wilde minister Adriaansens in eerste instantie een blok van 100MHz beschikbaar stellen voor het opzetten van private 5G-netwerken. Na kritiek van marktpartijen ziet de minister hiervan af. Het plan is nu om twee blokken van 50HMz te creëren.

“Inmiddels heb ik op basis van de verschillende zienswijzen en extern onderzoek een weging gemaakt en kom ik tot een keuze voor de bandindeling van de 3,5 GHz-band waarbij voorlopig 2×50 MHz voor lokaal gebruik zal worden bestemd in een definitief te nemen besluit tot wijziging van het NFP. De keuze voor deze voorlopige bandindeling van 2×50 MHz zal worden geëvalueerd rond 2026 waarbij weging van alle belangen zal plaatsvinden. Als in 2026 wordt gekozen voor een verschuiving van de bandindeling in de 3,5 GHz-band, dan ligt het voor de hand om deze verschuiving in 2030 te effectueren. Voor een verschuiving van de bandindeling zal opnieuw een wijziging van het NFP noodzakelijk zijn”, schrijft minister Adriaansens in de brief.

Van belang voor het Nederlandse bedrijfsleven
Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Dat de veiling van de 3,5GHz-frequenties pas na de zomer van 2023 gaat plaatsvinden, is jammer. De frequenties die nodig zijn voor 5G-connectiviteit komen daardoor pas in een later stadium beschikbaar voor Nederlandse providers. Met onze lobby willen we bewerkstelligen dat de Minister naar de kritiek vanuit de markt luistert. De spoedige beschikbaarheid van 5G is van groot belang voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat hier veel profijt uit kan halen. Onder meer door de hoge internetsnelheden die 5G biedt en de mogelijkheid allerlei Internet of Things-projecten met 5G te ondersteunen.”

Gerelateerd nieuws