Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Minister Hoeksta wil IT Belastingdienst versneld aanpakken

14 jan 2020

Naast opsplitsing van de Belastingdienst in drie delen: toeslagen, douane en belastinginning met de opsporingsdienst Fiod , is een versnelling van de ict-vernieuwing noodzakelijk. Dat stelt Minister Wopke Hoekstra (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding van het ingrijpen van de minister bij de fiscus zijn de voortdurend opduikende problemen, culminerend in het toeslagenschandaal en de Bulgarenfraude. Volgens minister Hoekstra kan de huidige organisatieopzet alle uitvoerings- en controletaken niet goed ondersteunen en staat die het adequaat doorvoeren van verbeteringen in de weg.

Volgens de minister is het versneld realiseren van de broodnodige vernieuwing van de ict (en managementinformatie) noodzakelijk, omdat deze een remmende factor is geworden. “Er zijn veel verouderde systemen met achterstallig onderhoud. Er worden bijna negenhonderd applicaties met complexe koppelingen en onderlinge afhankelijkheden gebruikt. Daardoor kan aan burgers en bedrijven en de eigen medewerkers niet het serviceniveau worden geboden dat nagestreefd wordt en zijn er risico’s voor de continuïteit van processen.”

Ondanks een aantal moderniseringsprogramma’s die de afgelopen jaren zijn gestart, is de Belastingdienst nog niet robuust genoeg om onder meer op ict-vlak voldoende snel essentiële verbeteringen door te voeren, constateert de minister. Hij schrijft dat in de komende weken twee rapporten naar de Kamer worden gestuurd waarin nieuwe aanbevelingen staan om de ict-organisatie en de applicatiemodernisering versneld te verbeteren. De rapporten komen van respectievelijk EY en KPMG.

De huidige Belastingdienst is in zijn ogen op dit moment onbestuurbaar. De bewindsman in zijn Kamerbrief: ‘Met circa dertigduizend medewerkers is de Belastingdienst van een enorme omvang met in de huidige sturing een heel grote span of control. Ook verschillen de processen en de doelgroepen (burgers en bedrijven) van belastingen innen, toeslagen uitkeren en het bewaken van de doorvoer van goederen wezenlijk van elkaar en vragen een andere sturing en attitude. Dit lijkt niet te passen binnen één organisatie.’

Er worden drie nieuwe directeuren-generaal aangesteld voor Toeslagen, de Douane, en de Belastingdienst (inclusief Fiod). Zij zullen samen de verdere ontvlechting regelen. Hiermee komt een eind aan de rol van de huidige directeur-generaal voor de gehele Belastingdienst: eind vorige week werd al bekend dat Jaap Uijlenbroek het veld moest ruimen

Gerelateerd nieuws