Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Minister Kaag: Digitale euro moet duidelijke voordelen bieden

10 jan 2023

Nederland stemt pas voor de invoering van een digitale euro indien deze aan de privacyvoorwaarden voldoet en duidelijke voordelen met zich meebrengt. Nederland staat ook open voor alternatieven voor een rekening gebaseerde digitale euro, zoals een token-gebaseerde oplossing.

Dit meldt minister Sigrid Kaag van Financiën in haar agenda voor een bijeenkomst van de Eurogroep en de Ecofinraad, waar de digitale euro wordt besproken. De digitale euro is een project van de Europese Centrale Bank dat zich momenteel in de onderzoeksfase bevindt. Diverse EU-lidstaten experimenteren al met een digitale euro. Deze worden direct door de Europese Centrale Bank uitgegeven en zijn in veel opzichten vergelijkbaar met content geld. Centrale banken hebben directe invloed op de koers van digitale valuta, bijvoorbeeld door de rente aan te passen.

Wetsvoorstel in tweede kwartaal verwacht
De Europese Commissie wil in het tweede kwartaal van 2023 een wetsvoorstel uitbrengen over de introductie van de digitale euro. Dit wetsvoorstel legt de besluitvorming over een invoering van de digitale euro en over de essentiële bouwstenen bij de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Nederland wil tijdens deze Eurogroep waar mogelijk de Nederlandse aandachtspunten, wensen en zorgen bij de Commissie, de ECB en andere EU-lidstaten onder de aandacht brengen. Een digitale euro kan volgens minister Kaag helpen de strategische autonomie van Nederland in de toekomst te vergroten in het betalingsverkeer. Ook kan het ervoor zorgen dat door de overheid uitgegeven geld een centrale plek blijft houden als aanvulling op content geldt.

‘Digitale euro moet duidelijk voordelen bieden’
“Een mogelijke invoering vraagt een zorgvuldige afweging en kan alleen op basis van politieke besluitvorming. De eerste voorwaarde voor Nederland bij een mogelijke invoering van de digitale euro is in ieder geval dat er duidelijke voordelen moeten zijn voor consumenten, bedrijven en de bredere economie. Nederland staat open voor alternatieven voor een rekening gebaseerde digitale euro, zoals een token-gebaseerde oplossing. Cruciale andere voorwaarden voor Nederland voor een eventuele invoering van de digitale euro zijn dat de privacy is gewaarborgd, dat er overeenstemming is met het anti-witwasraamwerk, dat er waarborgen zijn voor de financiële stabiliteit en dat een digitale euro niet programmeerbaar is”, staat in de geannoteerde agenda voor de Europgroep en Ecofinraad.

Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services: “Een belangrijk onderdeel van de toenemende digitalisering van zowel het bedrijfsleven als de samenleving zijn digitale mogelijkheden voor financiële transacties. De digitale euro waaraan de ECB werkt biedt deze mogelijkheid en is dan ook een interessante ontwikkeling. Het is goed dat vanuit de Nederlandse overheid kritisch naar de digitale euro wordt gekeken en hieraan eisen worden gesteld. Niet alleen wat betreft de privacy, maar ook wat betreft de voordelen die een digitale euro Nederland biedt.”

Gerelateerd nieuws