Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Ministerie van BZK versterkt focus op opensource met Open Source Program Officer

16 mrt 2023

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt een Open Source Program Office en Open Source Program Officer (OSPO). De OSPO krijgt als belangrijkste taak het wegnemen van interne blokkades en knelpunten rond opensource.

De OSPO gaat afspraken maken met de diverse onderdelen van het ministerie van BZK over het uitvoeren van pilots rondom opensource of het opensource maken van bestaande applicaties. Het ministerie wil hierbij kennis en ervaring opdoen voor de omschakeling naar opensource werken.

‘Open, tenzij’-beleid
Het Open Source Program Office wordt onderdeel van het CIO BZK. Het gaat samenwerken met verschillende beleids- en stafdirecties, onder meer op het gebied van inkoop, de openbaring van overheidsinformatie en de European Digital Identity wallet. Het ministerie van BZK meldt zo concrete stappen te willen zetten in het toepassen van het ‘open, tenzij’-beleid. Als onderdeel van dit beleid moet de broncode van overheidssoftware opensource zijn, tenzij er gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken.

Ook geeft het ministerie invulling aan een aanbeveling uit een adviesrapport dat adviesbureau Berenschot vorig jaar opstelde. Deze realiseerde een opensourcestrategie in opdracht van BZK. Deze concretiseert het ‘open, tenzij’-beleid.

Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services: “Het gebruik van opensource biedt interessante kansen, ook voor de overheid. Zo is de broncode van software toegankelijk, wat het voor derden mogelijk maakt de broncode te verifiëren. In veel gevallen is software daarnaast gratis beschikbaar en zijn partijen niet gebonden aan een vaste leverancier. De overheid zet in op opensource met onder meer zijn ‘open, tenzij’-beleid. Een Open Source Program Officer kan het ministerie van BZK helpen bij het wegnemen van interne blokkades en knelpunten rond opensource, en kan zo de omarming van opensource versnellen.”

Gerelateerd nieuws