Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Ministerie van EZK informeert Tweede Kamer over zeekabels voor telecom

14 dec 2021

Een tweetal onderzoeksrapporten over zeekabels zijn onlangs door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar de Tweede Kamer gestuurd. Een van de rapporten zet onder meer uiteen welke stappen men moet doorlopen voor en tijdens het aanvragen van vergunningen voor de aanleg van telecommunicatiezeekabels. Het andere rapport omvat achtergrondinformatie met betrekking tot zeekabels.

De onderzoeken zijn uitgevoerd door Stratix in opdracht van het ministerie van EZK. Het was bijna twintig jaar geleden dat telecomaanbieders voor het laatst kabels hadden aangelegd. Recente projecten zijn daarnaast vertraagd doordat niet alle regels duidelijk waren. Deze vertragingen zijn vooral toe te schrijven doordat plannen al klaar waren en de bodemsurvey van het traject al was uitgevoerd voordat er overleg was met Rijkswaterstaat.

Stappen en vergunningen
Het eerste rapport kijkt daarom naar de stappen die partijen hierbij moeten doorlopen. En welke vergunningen hiervoor nodig zijn. Stratix meldt dat partijen bij deze vertraagde projecten onder meer onvoldoende rekening is gehouden met milieutechnische aspecten en vooroverleg met andere belanghebbenden. Denk hierbij aan vissers, recreatie, andere netwerken en zowel bedrijven als bewoners in de buurt van waar de kabel aan land komt. Ook moesten delen van de bodemsurveys in sommige gevallen over worden gedaan, aangezien onvoldoende rekening was gehouden met archeologische aspecten en onontplofte munitie.

Het tweede rapport gaat in op de typen kabels, de businessmodellen van aanbieders en het soort klanten dat van deze kabels gebruikt maakt. Ook omvat het rapport een overzicht van voor beleidsmakers relevante ontwikkelingen in de markt voor zeekabels. Stratix meldt dat tijdens het onderzoek is gebleken dat er ook behoefte is aan meer achtergrondinformatie oer zeekabels. Daarnaast zijn in de Tweede Kamer verschillende vragen gesteld over zeekabels voor telecom, die beantwoordt worden. Denk hierbij aan:

  • Wat zijn de businessmodellen achter zeekabels?
  • Welke zeekabels zijn er?
  • Hoe ontwikkeld de markt zich?

In het rapport zet Stratix uiteen waarom partijen als Google en Facebook kiezen voor het zelf aanleggen van zeekabels in plaats van inkopen van capaciteit. Ook omvat het rapport een overzicht en kaart van alle actieve en geplande zeekabels die in Nederland aan kaart komen.

Essentiële rol weggelegd voor zeekabels
Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “Telecominfrastructuur is van cruciaal belang in onze maatschappij en het bedrijfsleven. Zeekabels spelen hierbij een essentiële rol en zorgen dat landen en continenten via snelle verbindingen met elkaar zijn verbonden. De rapporten van Stratix die door het ministerie van EZK naar de Tweede Kamer zijn gestuurd geven meer duidelijkheid over deze zeekabels. De informatie uit de rapporten helpt het aanleggen van nieuwe zeekabels te stroomlijnen en bekende valkuilen te vermijden.”

Het rapport van Stratix over vergunningen omtrent zeekabels is hier beschikbaar. Het rapport met achtergronden over zeekabels is hier beschikbaar. De brief waarmee de minister van Economische Zaken en Klimaat deze rapporten heeft aangeboden aan de Tweede Kamer vind u hier.

Gerelateerd nieuws