Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

MKB dreigt achterop te raken bij ICT ontwikkelingen

18 jul 2022

Organisaties in het MKB dreigen achter te blijven in de groei van de ICT toepassingen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de ICT development-index die jaarlijks in opdracht van brancheorganisatie BTG wordt opgesteld. Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “De constatering dat het MKB achterblijft bij de digitale transformatie is zorgelijk en als BTG gaan we, samen met onze partners, actie ondernemen om te voorkomen dat deze achterstand daadwerkelijk ontstaat.”

In totaal daalt de index voor investeringsbereidheid met 2,7 procent ten opzichte van de indexering uit 2020, zo blijkt uit het onderzoek, dat door marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de BTG is uitgevoerd. Deze daling vindt met name plaats binnen het MKB. De zorg is dat het MKB hierdoor in de digitale transformatie achterop raakt ten opzichte van grotere organisaties.

Actuele inzichten en prognoses

Met de resultaten van de ICT Development Index voorzien brancheorganisatie BTG en haar serviceorganisatie BTG Services Nederlandse bedrijven en instellingen van relevante en actuele informatie met betrekking tot ontwikkelingen en prognoses in ICT-innovaties (zoals 5G, Big Data, security, cloud computing, Blockchain), personele ontwikkeling, privacy, cybersecurity en bereikbaarheid. Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services, ziet de index als een unieke graadmeter voor de ‘Staat van Connectiviteit’ van Nederland. “De index geeft organisaties inzichten om goede keuzes te maken rondom innovaties en investeringen. Daarnaast geeft het ons de kans om daarop in te spelen als verbindende factor tussen organisaties, leveranciers en beleidsmakers. Ook kunnen we het aanbod van de services en diensten van onze dienstenorganisatie TGG daarop optimaal laten aansluiten.”

ICT-development index daalt licht maar blijft hoog

De ICT development index meet elk jaar onder ICT & Telecom managers en directeuren de ontwikkelingen aan de hand van de investeringen die hun organisaties op ICT en IT gebied gaan doen en de trends en ontwikkelingen die zij waarnemen. Dit jaar werkten 594 ICT/IT professionals mee aan het onderzoek. Daarbij worden 5 deelgebieden onderscheiden:
– personele ontwikkeling: de mate waarin nieuwe ICT/IT medewerkers worden aangetrokken of op ZZP-basis activiteiten verrichten;
– cyber security: de mate waarin investeringen op het gebied van de beveiliging van de (systemen van de) organisatie worden gedaan;
– privacy: de mate waarin investeringen in de beveiliging van de data van personen wordt gedaan;
– innovatie: de mate waarin vernieuwingen in ICT en IT systemen van de organisaties wordt gedaan;
– bedrijfscontinuïteit: de mate waarin ICT en IT ontwikkelingen worden gefinancierd die te maken hebben met de voortzetting van het bedrijf bij calamiteiten.
Opvallend is dat de Index een dalende trend laat zien, ten opzichte van het eerste corona jaar is de index met 2,7% gedaald.

 

Activiteiten die te maken hebben met de bedrijfscontinuïteit moeten het meest een stap terug doen; het lijkt erop dat de meeste organisaties na twee jaar pandemie voldoende in hun bedrijfsprocessen geïnvesteerd hebben om de voortgang van de organisatie te kunnen waarborgen. Investeringen in personele ontwikkeling blijven daarentegen (bijna) gelijk, veel organisaties lijken de waarde te zien van investeringen in personeel in een tijd van grote arbeidskrapte.

Grote verschillen tussen grote(re) en kleine(re) bedrijven

Nadere analyse maakt duidelijk dat de overall (geringe) teruggang in ICT en IT ontwikkelingen niet over alle bedrijven in gelijke mate is verdeeld; het zijn vooral de grote(re) bedrijven met meer dan 100 medewerkers die hun investeringen op peil weten te houden of zelfs laten groeien. Onder deze groep blijft de index overall 99,6 en op sommige gebieden boven de 100. Maar onder bedrijven met minder dan 100 medewerkers daarentegen nemen de ontwikkelingen af, de index onder deze grootteklasse neemt met af tot 96!

Het onderscheid tussen grote(re) en kleine(re) bedrijven is nog opvallender wanneer we naar de investeringsgebieden kijken waarop de organisaties van elkaar verschillen. De investeringen in ICT en IT die de grote(re) bedrijven doen zijn met name op het gebied van personele zaken (100,8) en innovaties (100,6). En Het zijn juist deze twee gebieden waar kleinere organisaties duidelijk minder activiteiten op ontwikkelen met indexen van resp. 96,6 en 95,7.
Opvallend is verder dat ICT en IT managers en directeuren minder het gevoel hebben achter te lopen op ICT en IT gebied in vergelijking met andere EU-landen; in 2019 gaf nog 32% als antwoord dat we achterliepen tegen 20% in 2022. Een verschil van maar liefst 12%! En de groep die aangeeft dat we vooroplopen is (bijna) verdubbeld van 4% naar 7%(!).

Tot slot

In de afgelopen twee corona jaren hebben veel organisaties hun inspanningen op het gebied van IT en ICT op moeten schroeven. Maar daar is in 2022 met name voor de kleinere organisaties een eind aan gekomen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit te maken heeft met het ontbreken van (financiële) middelen of dat kleinere organisaties minder noodzaak zien om hun activiteiten op het gebied van bijv. privacy en cyber security op peil te houden. In een tijd waarin overheden de nadruk leggen op actief beleid voor digitale veiligheid is het gevaarlijk dat de onderkant van het MKB hier niet in mee gaat. Het MKB, als belangrijke motor van de economie, kan hiermee kwetsbaar worden en dat is in deze onzekere (economische) tijden zowel niet in het belang van de ondernemingen alsook een risico voor ondernemend Nederland als geheel!

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van BTG Services. Voor het online onderzoek is gebruikgemaakt van het StemPunt-panel van Motivaction en relaties van BTG Services hebben de kans gekregen om deel te nemen aan het onderzoek. 594 ICT/IT professionals, waarvan 395 IT beslissers hebben de vragenlijst volledig ingevuld. De veldwerkperiode liep van 3 t/m 27 juni 2022. In het onderzoek is er rekening gehouden met een spreiding op bedrijfsgrootte en op functieniveau van de ICT/IT professionals. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Gerelateerd nieuws