Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

MKB-Nederland: ‘Overheid moet meer investeren in AI’

13 mrt 2020

Nederland moet een significante speler zijn in de toepassing en ontwikkeling van AI, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de werkgeversorganisaties dat meer investeringen en specifieke beleidsacties nodig zijn om de maatschappelijke en economische vruchten plukken van deze technologie.

MKB-Nederland en VNO-NCW vragen het kabinet om substantieel meer te investeren in sleuteltechnologieën, met name in kunstmatige intelligentie. “Er is een forse mismatch tussen de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven (ruim een half miljard) tegenover amper 100 miljoen euro (publieke middelen)”, aldus de verenigingen. MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor het vergroten van kwalitatieve data, waar bedrijven en kennisinstellingen gebruik van kunnen maken omdat ‘kunstmatige intelligentie vaart op data’. Er moeten bruikbare standaarden en kaders komen om het vrijwillige datadelen te bevorderen.

Studeren

Ook is het volgens MKB-Nederland en VNO-NCW belangrijk dat meer studenten kiezen voor een studie op het gebied van kunstmatige intelligentie. “Momenteel hebben de opleidingen numerus fixi en dit is onwenselijk. Diverse bedrijven hebben de handschoen opgepakt maar ook vanuit de overheid moet er dringend actief beleid gevoerd worden”, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

Regulering

Als derde punt vinden de ondernemersorganisaties dat er nationaal geen rem komt op de ontwikkeling van AI door overmatige regulering. Het kennisniveau van bestaande toezichthouders moet volgens de verenigingen omhoog, zodat zij effectief toezicht kunnen houden op algoritmen. Ook moet nationale wetgeving in lijn zijn met de voorstellen van de Europese Commissie, zodat er één ‘raamwerk’ komt op Europees niveau.

Gerelateerd nieuws