Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Nederland is een van de innovatieleiders binnen de EU

23 sep 2022

Nederland is binnen de Europese Unie (EU) een van de innovatieleiders. Dit blijkt uit de European Innovation Scoreboard, die de innovatie binnen de EU in kaart brengt. Uit de 2022-editie blijkt onder meer dat de innovatie in de Europese Unie met ongeveer 10% is toegenomen sinds 2015.

Zweden scoort het hoogst op de ranglijst. Finland volgt op de voet, evenals Denemarken. Nederland staat op de vierde positie en is hiermee een van de vijf innovatieleiders binnen de EU. Innovatieleiders presteren wat betreft innovatie minimaal 125% van het gemiddelde in de Europese Unie.

Flinke verschillen in de EU
De Europese Commissie wijst erop dat er binnen de EU flinke verschillen bestaan wat betreft innovatie. Zo zijn innovatieleiders en sterke innovators met name gevestigd in Noord- en West-Europa. De meeste gemiddelde innovators en opkomende innovators liggen daarnaast in Zuid- en Oost-Europa. De Europese Commissie zet als onderdeel van de New European Innovation Agenda in op het overbruggen van de verschillen tussen EU-lidstaten op dit vlak.

“Europa’s inzet voor innovatie blijkt uit de voortdurende verbetering van de innovatieprestaties. Ter ondersteuning van de innovatiecapaciteit van Europa bevordert Horizon Europe excellentie en ondersteunt het toponderzoekers en innovators om de systeemveranderingen aan te sturen die nodig zijn voor het waarborgen van een groen, gezond en veerkrachtig Europa. Het European Innovation Scoreboard 2022 toont het belang aan van het opzetten van een pan-Europees innovatie-ecosysteem. De onlangs aangenomen nieuwe Europese innovatieagenda plaatst Europa in de voorhoede van de nieuwe golf van deep-tech innovaties en zorgt ervoor dat innovatie alle regio’s van Europa bereikt, inclusief plattelandsgebieden”, zegt Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken.

Technologisch en industrieel leiderschap
Thierry Breton, Eurocommissaris voor Interne Markt: “De autonomie en het concurrentievermogen van Europa zullen afhangen van ons vermogen om een technologische en commerciële leider te worden op strategische gebieden zoals ruimtevaart, defensie, waterstof, batterijen, kwantumchips en high-performance computing. De innovatieagenda van Europa, onze steun aan start-ups en innovatieve mkb’ers, industriële allianties of IPCEI’s leiden al tot zeer innovatieve projecten in heel Europa. Zo vertalen we onze wetenschappelijke excellentie in technologisch en industrieel leiderschap en kwaliteitsbanen in Europa.”

“Nederland is een sterke digitale speler, waarbij innovatie centraal staat. Het is dan ook geen verrassing dat ons land een van de best presterende landen is in de European Innovation Scoreboard. Dat betekent echter niet dat het bevorderen van innovatie geen verdere aandacht verdient. Innovatie kan immers interessante kansen opleveren. BTG pleit dan ook voor het blijvend stimuleren van innovatie en het verder bevorderen van een ondernemersklimaat dat ruimte schept voor innovatie”, zegt Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services. “Ook vanuit BTG zetten we in op het bevorderen van innovatie, waarbij de focus ligt op de markt voor ICT- en telecomdiensten. Dit doet BTG via zijn innovatiebedrijf, waarbij het inzet op co-creatie met marktpartijen. Co-creatie leidt tot meer ontwikkelkracht en een kortere time-to-market voor nieuwe diensten.”

Gerelateerd nieuws