Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Nederland is een van de koplopers op het gebied van kwantumtechnologie

6 apr 2022

Bijna een kwart (23%) van de organisaties wereldwijd werkt aan de toepassing van kwantumtechnologie, of is van plan dat te gaan doen. Deze partijen verwachten in de komende drie tot vijf jaar ten minste één grote commerciële toepassing te realiseren. 20% van de organisaties verwacht bovendien de investeringen in kwantumtechnologie in het komende jaar te verhogen. Nederland is een van de koplopers als het gaat om de adoptie van kwantumtechnologie.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Capgemini Research Institute (CRI). Volgens het rapport Quantum technologies: How to prepare your organization for a quantum advantage now, hebben China (43%) en Nederland (42%) het grootste aandeel van bedrijven die werken aan of van plan zijn te werken aan kwantumtechnologieën. Hiermee lopen ze ruim voor op Duitsland en het VK (elk 26%) en op de rest van de wereld (23% gemiddeld wereldwijd). Kwantumtechnologie is een belangrijke ontwikkeling, waarvan BTG-leden op allerlei manieren kunnen profiteren.

‘Diepgeworteld in de wetenschap’
Julian van Velzen, CTIO en hoofd van Capgemini’s Quantum Lab, legt uit waarom Nederland zo’n groot aandeel heeft van bedrijven die werken aan of van plan zijn te werken aan kwantumtechnologieën: “Kwantumtechnologie is diepgeworteld in de wetenschap. Landen met sterke kwantumfysica-groepen profiteren hiervan door de beschikbare kennis en spin-off startups. Nederland en China hebben wereldwijd toonaangevende kwantuminstituten.”

De overgrote meerderheid van de organisaties die al aan kwantum werken, is hiermee meer dan twee jaar geleden begonnen. Een kleiner deel (28%) van de organisaties die met kwantum bezig is, zegt dit pas in de afgelopen twee jaar te hebben gedaan. Over het algemeen beginnen kwantumtechnologieën uit de onderzoeksomgeving naar toepassingen in de echte wereld te verschuiven: van de organisaties die aan kwantum werken, heeft bijna 20% de implementatiefase bereikt (experimenten of proofs of concepts). Nog eens 23% heeft relevante use-cases geïdentificeerd en bereidt zich voor op de implementatie.

Van duurzaam verbeteren tot fraude opsporen
Deze bedrijven zijn van plan de technologie op een aantal manieren in te zetten; van het verbeteren van de duurzaamheid van activiteiten en het ontdekken van nieuwe materialen voor de productie van batterijen tot het beveiligen van informatie, medische sensoren en het verminderen van schadelijke industriële gassen. Financiële dienstverleners gebruiken kwantumtechnologieën voor een nauwkeurigere prijsbepaling van risicovolle activa, het optimaliseren van portefeuilles voor een beter rendement en het opsporen van fraude. Daarnaast proberen farmabedrijven de ontwikkelingscyclus van geneesmiddelen te verkorten door gebruik te maken van kwantumtechnologie.

Het CRI voerde diepgaande gesprekken met meer dan 30 experts uit de sector wereldwijd om te achterhalen hoe de voorlopers kwantumtechnologieën nu al gebruiken. Het rapport benadrukt dat kwantumtechnologieën verschillende niveaus van volwassenheid hebben bereikt in termen van verwachte toepassingen:

  • Kwantumcomputing heeft het hoogste potentieel van alle kwantumdomeinen, maar is ook het minst volwassen. Het ontwikkelingstempo is versneld, gedreven door de belangstelling van investeerders, toenemende gebruiksmogelijkheden en technologische doorbraken. Gemiddeld denkt een meerderheid van de organisaties die aan kwantum werken, dat de eerste commerciële kwantumcomputing toepassingen er over vijf jaar zullen zijn;
  • Kwantumcommunicatie kan inspelen op de nieuwe eisen van informatiebeveiliging, met name om informatie-uitwisseling met externe partijen te beveiligen, kritieke infrastructuur (IoT en cloud-gebaseerde technologieën) binnen de organisatie te beschermen of cloud-datacenters te beveiligen. Kwantumcryptografische oplossingen worden al geïmplementeerd. 58% van de organisaties die werken aan kwantum wacht op het ontstaan van standaarden voordat ze prioriteit geven aan kwantumveilige beveiliging;
  • Kwantumsensoren zijn meer niche, maar ook meer volwassen. Naarmate ze kleiner, energiezuiniger en goedkoper worden, kunnen sensoren een transformerende rol spelen in alle sectoren. Kwantumsensoren kunnen de meetprecisie versnellen, met name in de sectoren gezondheidszorg/diagnostiek, defensie, auto-industrie, civiele techniek, bouw, olie/gas, ruimtevaart en telecommunicatie.

De juiste basis opbouwen
Zeven op de tien organisaties die aan kwantum werken, zijn het erover eens dat zij vanwege de lange productontwikkelingscycli in hun bedrijven, nu tijd moeten investeren in het opbouwen van een basis en het integreren van kwantumtechnologieën in hun processen. Deze basis bestaat uit de juiste vaardigheden, het identificeren van problemen, use-cases, het uitvoeren van laboratoriumexperimenten of het sluiten van partnerschappen. Meer dan de helft (58%) van de organisaties die aan kwantum werken, verklaarde het afgelopen jaar steun te hebben verkregen vanuit de directie voor kwantuminitiatieven.

Hoewel grootschalige commerciële toepassingen nog een paar jaar op zich laten wachten, adviseert het rapport organisaties om zich nu al te kunnen voorbereiden op het kwantum voordeel: de mogelijkheid om aanzienlijk hogere prestaties te leveren dan mogelijk is met de huidige stand van de technologie. Zodra de use case is vastgesteld, kunnen organisaties experimenteren met een klein team van experts. Verder is het van cruciaal belang om de meest krachtigste use cases te vertalen naar kleinschalige kwantumexperimenten, langetermijnpartnerschappen aan te gaan met technologieleveranciers en een langetermijnstrategie te ontwikkelen om kwantumtalent op te schalen.

Interessante mogelijkheden
Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Kwantumtechnologie maakt dingen mogelijk die met hedendaagse technologie simpelweg niet mogelijk zijn. De technologie gaat dan ook veel veranderingen teweegbrengen en kan interessante kansen bieden voor het bedrijfsleven en de achterban van BTG. De toepassingen zijn zeer divers. Denk hierbij aan toepassingen op het gebied van security en fraudebestrijding, maar ook het vergroten van de duurzaamheid, verzamelen van meetwaarden en innovatie. Het is dan ook goed om te zien dat organisaties wereldwijd in toenemende mate aan de slag gaan met kwantumcomputing.”

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws