Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Nederland is terug in de top drie van de EU-ranglijst voor digitale economie

1 aug 2022

Nederland staat na drie jaar weer in de top drie van de jaarlijkse Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU. Nederland staat op de ranglijst achter de nieuwe koploper Finland en Denemarken.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat: “Digitalisering is samen met verduurzaming 1 van de 2 grote veranderingen van deze tijd. Hierin privaat en publiek investeren is nodig voor het stimuleren van innovatie – en daarmee banen en inkomsten – en het verminderen van afhankelijkheid van (half)producten van buiten de EU. Goed om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen de Nederlandse positie al hebben verbeterd. Maar deze uitdagingen blijven vragen om een actieve inzet van bedrijven en overheid: als het gaat om scholing, cyberveiligheid, digitale infrastructuur en een beter werkende digitale markt.”

De DESI rangschikt Europese landen op basis van de kwaliteit van de digitale infrastructuur, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal onderneemt, het gebruik van digitale toepassingen door inwoners, de digitale vaardigheden van inwoners en de digitale dienstverlening door de overheid.

Vaste en mobiele netwerken
Nederlandse digitale infrastructuur via vaste en mobiele netwerken blijft op de tweede plaats staan in de EU. 91% van de Nederlandse aansluitingen heeft toegang tot snel vast breedbandinternet van meer dan een Gigabit per seconde via kabel of glasvezel. De doelstellingen voor de gehele EU is om dit in 2030 overal te hebben gerealiseerd.

Ook als het gaat om 5G mobiel internet loopt Nederland ver voor op het Europese gemiddelde. Een adviescommissie concludeerde in mei dat Nederland in 2023 ook de zogenoemde 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband hiervoor landelijk kan gebruiken.

Ondernemers gebruiken steeds meer digitale technologie
Daarnaast maken Nederlandse ondernemers de laatste jaren in toenemende mate gebruik van digitale technologieën in hun (productie)processen. Ook benutten zij in toenemende mate de kansen van online verkoop. De overheid stimuleert dit actief via programma’s als Mijn Digitale Zaak.

Gemiddeld komt 15% van de totale omzet van het Nederlandse mkb uit online activiteiten. Met name met het gebruik van sociale media, de cloud en data loopt het Nederlandse bedrijfsleven voorop in de EU. Nederland stijgt op dit vlak naar positie vier in de EU. De Europese Commissie wijst in haar rapport onder meer op Nederlandse investeringen in kunstmatige intelligentie (AI), kwantumcomputing en micro-elektronica, die volgens de commissie cruciaal zijn voor het behoud van de Nederlandse economische positie en om daarmee de totale groei van Europa te versterken.

Nederlanders zijn bovengemiddeld digitaal vaardig
Ook blijkt uit de ranglijst dat Nederlanders ten opzichte van andere EU-landen ver bovengemiddeld digitaal vaardig zijn. Het aantal beschikbare ICT-specialisten in Nederland groeit gestaag, maar voldoet nog niet aan de marktvraag. Als we kijken naar het aantal afgestudeerde in een ICT-richting, scoort Nederland iets beneden gemiddeld. Nederland scoort ook hoog als het gaat om het aanbod en de kwaliteit van de digitale overheidsdiensten.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “De Digital Economy and Society Index (DESI) laat zien dat Nederland in de Europese Unie vooroploopt met digitalisering. Zowel als het gaat om digitale infrastructuur via vaste en mobiele netwerken, omzet van bedrijven uit online activiteiten als digitale vaardigheid van de bevolking. Goed nieuws, want digitalisering speelt uiteraard een steeds grotere rol in onze maatschappij en het bedrijfsleven. BTG roept zijn achterban en het bedrijfsleven op te blijven inzetten op digitalisering, digitale transformatie en innovatie.”

Gerelateerd nieuws