Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Nederland opnieuw in EU-kopgroep met digitalisering

18 nov 2021

Nederlandse bedrijven maken steeds meer gebruik van digitale technologieën. Ook de overheid investeert hierin extra en stimuleert bovendien Nederlanders om digitaal vaardig(er) te worden. Omdat daarnaast vast en mobiel internet van uitstekend niveau zijn, blijft Nederland in de kopgroep van EU-landen qua digitalisering. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU. Nederland staat net als in 2020 vierde, vlak achter Denemarken, Finland en Zweden.

Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat): “Ondernemers, onderwijs en overheid slagen er samen in om Nederland aan de digitale top te houden. Het rapport laat echter ook zien dat deze positie geen gegeven is. Vandaar dat bedrijven én overheid veel extra privaat en publiek geld investeren in technologieën als quantum, kunstmatige intelligentie en fotonica. Minstens zo belangrijk is dat Nederlanders digitaal vaardig en weerbaar zijn om deze ontwikkelingen aan te kunnen. Dat vraagt om een actievere overheid bij zaken als scholing, cyberveiligheid, borgen van privacy en zorgen voor een goed werkende digitale markt. Dat krijgt steeds meer vorm bijvoorbeeld door regelgeving aan te passen aan het online tijdperk.”

Infrastructuur van hoge kwaliteit
De DESI rangschikt Europese landen als het gaat om de kwaliteit van de digitale infrastructuur, het gebruik van digitale toepassingen door en online vaardigheden van de inwoners, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal actief is en de online dienstverlening door de overheid zelf. Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie ligt er volgens het rapport een stevige basis om de verschillende digitale ambities te realiseren.

De Nederlandse digitale infrastructuur via vaste en mobiele netwerken scoort in deze editie hoger en stijgt naar de tweede plaats in de EU. Dit komt bijvoorbeeld door de zeer hoge beschikbaarheid van snel vast breedbandinternet (>100 Megabit per seconde). Nederlanders kunnen hiervan gebruik maken via de kabel. Ook vindt in toenemende mate een versnelde aanleg van glasvezel in steden en buitengebieden plaats. De beschikbaarheid van mobiel internet via 5G ligt ook ver boven het Europese gemiddelde. Hierin kunnen nog extra stappen worden gezet, omdat de belangrijkste – door de EU aangewezen – frequentieband voor 5G in Nederland nog moet worden geveild.

Mkb doet het beter dan Europees gemiddelde
Het Nederlandse mkb maakt steeds meer gebruik van online verkoop en verdient daar gemiddeld opnieuw meer aan dan hun Europese collega’s. Inmiddels komt in het mkb gemiddeld 13% van de totale omzet uit online activiteiten. Met het integreren van technologie als big data en cloud in hun bedrijfsvoering behalen Nederlandse ondernemers binnen Europa scores die ver boven het gemiddelde liggen. Verbeteringen binnen digitaal ondernemen liggen in het toepassen van AI-technologie en in het benutten van ICT om te kunnen verduurzamen.

Ten opzichte van andere Europeanen blijven Nederlanders eveneens ver bovengemiddeld digitaal vaardig. Daarnaast stijgt het aantal beschikbare ICT-specialisten gestaag. Als het gaat om afgestudeerden in de ICT-sector, scoort Nederland beneden gemiddeld in de EU. Van alle Nederlandse afgestudeerden heeft 3% dat gedaan in een ICT-richting, terwijl de vraag naar ICT en technisch geschoold personeel onverminderd hoog is.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “Nederland scoort opnieuw hoog in de DESI en behaalt hier een vierde plek in de ranglijst met EU-landen qua digitalisering. Een mooi resultaat, maar er is ook ruimte voor verbetering. Zo is de frequentieband voor 5G in Nederland vooralsnog niet geveild, iets wat innovatie rondom 5G in de weg staat. Ook is nieuwe instroom van ICT-talent van groot belang; een tekort kan de groei en ontwikkeling van innovatieve bedrijven in de weg staan.”

Gerelateerd nieuws