Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Nederlandse AI-investeringen verdubbelen in vijf jaar tijd

16 dec 2020

De bestedingen aan technologie en diensten rondom kunstmatige intelligentie (AI) in Nederland verdubbelen de komende vijf jaar naar 3,2 miljard euro. Het breder toepassen van AI staat op dit moment nog in de kinderschoenen. De mogelijkheden zijn echter groot, omdat steeds meer data beschikbaar zijn en technieken als beeld- en spraakherkenning steeds beter worden.

Dit blijkt uit een nieuwe studie van het ING Economisch Bureau over AI. Hoewel AI volop kansen biedt voor bedrijven uit alle sectoren, hebben financiële en zakelijke dienstverleners samen met de IT-sector de beste uitgangspositie. In de IT-sector levert AI een bijdrage aan het verbeteren van processen en maakt het producten, zoals software beter. Uiteindelijk is het ook via de IT-sector dat AI zijn weg vindt naar andere sectoren.

Bestedingen aan AI verdubbelen richting 2025
Het toepassen van AI is nog relatief nieuw en de mogelijkheden zijn groot. De bestedingen van organisaties aan AI-technologie en diensten blijven de komende jaren stijgen, omdat AI binnen bedrijven verder wordt uitgerold en meer bedrijven ermee aan de slag gaan. Denk aan zelfrijdende auto’s, chatbots voor klantenservice en digitaal lesmateriaal dat is afgestemd op individuele leerlingen. Deze producten zijn allen nog lang niet volledig zijn uitontwikkeld of door bedrijven en instanties worden benut, meldt het ING Economisch Bureau. Samen zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat de AI-bestedingen in Nederland verdubbelen van naar schatting 1,6 miljard euro in 2020 naar 3,2 miljard euro in 2025. Dit is meer dan een tiende van de totale bestedingen aan software, hardware en IT-diensten en bestaat voor het grootste deel uit AI-software.

“Zelf met AI aan de slag gaan vraagt wel het een en ander van bedrijven” aldus Samantha Reilly, sectorbanker ICT bij ING. “Het begint met veel data en een goede data-infrastructuur. Hoe meer relevante data er zijn om te analyseren, hoe interessanter het is om met machine learning aan de slag te gaan. Zo kan een retailer uit verkoop- en andere data de voorkeuren van klanten bepalen om zo relevante aanbiedingen te doen. Tegelijkertijd zijn dit soort data relevant voor planning van het inkoopproces.”

Gebruik AI verschilt tussen bedrijven
Omdat AI zijn weg vindt in steeds meer toepassingen gebruikt ieder bedrijf straks AI-technologie. Tussen kleinere en grotere bedrijven blijven wel verschillen bestaan, verwacht het ING Economisch Bureau. De meeste kleinere bedrijven benutten vooral de standaard technologieën waarin AI verwerkt is, zoals marketingsoftware of een slimme kassa. Grotere bedrijven zullen daarnaast op maat gemaakte oplossingen gebruiken voor verschillende complexe bedrijfsspecifieke problemen, zoals de optimale aanlevering onderdelen voor een machinebouwer of andere planningstaken.

In alle sectoren zijn er legio voorbeelden van AI-toepassingen te vinden. Toch zal AI in de ene sector sneller tot wasdom komen dan in de andere. Zo zijn er verschillen in ervaring met de analyse van grote hoeveelheden data. Dat geeft sommige sectoren een voorsprong. Daarnaast loopt de bijdrage van digitale innovaties aan de groei van een sector uiteen. Uit een analyse van tien sectoren blijkt dat AI de grootste kansen biedt binnen de IT-sector en in de financiële en de zakelijke diensten. Zo wordt voor verzekeraars de inzet van AI voor het opsporen van verdachte claims gemeengoed. Zakelijke dienstverleners zoals uitzendbureaus gebruiken de technologie voor het werven en selecteren van kandidaten.

AI biedt IT-sector meeste waarde
In de IT-sector levert AI een bijdrage aan het verbeteren van processen en maakt het producten beter. AI versnelt bijvoorbeeld het ontwerpen van software en verbetert de functionaliteit ervan. Samantha Reilly van ING: “Voor IT-dienstverleners die AI-technologie of -diensten leveren, vormen deze sectoren een interessante afzetmarkt. Maar eigenlijk is het voor IT-leveranciers interessant om met klanten uit alle sectoren over de mogelijkheden van AI te hebben. De opmars van AI geeft IT-dienstverleners de kans om hun rol als business partner te versterken.”

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “Hoewel de toepassing van AI in Nederland nog in de kinderschoenen staat, biedt AI interessante kansen en kan bedrijven veel winst opleveren. Bijvoorbeeld voor het ondersteunen van de klantenservice, automatiseren van terugkerende taken of het oplossen van complexe bedrijfsspecifieke problemen. Nagenoeg ieder bedrijf – ongeacht omvang of sector – kan voordeel halen uit AI. BTG moedigt het gebruik van AI dan ook aan en hoopt dat de omarming van de technologie in Nederland een vlucht neemt.”

Het onderzoek is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws