Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Nederlandse gemeenten geven digitale beveiliging meer prioriteit

17 feb 2021

Alle gemeenten in Nederland gaan meer prioriteit geven aan de beveiliging van hun digitale systemen: meer aandacht, meer tijd en meer geld. De resolutie ‘Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten’ is hiervoor tijdens een algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) unaniem aangenomen.

De digitalisering in de samenleving zet door. Naast kansen en mogelijkheden nemen daarmee ook de risico’s rondom beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid toe. Recente voorvallen in Hof van Twente en bij de GGD tonen dat ook weer aan. Gemeenten dragen en voelen de verantwoordelijkheid om voor inwoners, ondernemers, ketenpartners en de eigen organisatie continu te werken aan een veilige en weerbare digitale samenleving. Daarmee worden ook het openbaar bestuur en de democratie beschermd.

Concreet gaan gemeenten:

  • structureler incidenten delen met elkaar en met andere sectoren via de Informatiebeveiligingsdienst (IBD);
  • jaarlijks een incidentoverzicht delen met de IBD, zodat een compleet inzicht bestaat in dreigingen, trends en ontwikkelingen;
  • elk jaar hun digitaal incidentbestrijdingsplan actualiseren en vaststellen
  • elkaar helpen bij digitale incidenten en de nasleep daarvan;
  • periodiek oefenen met cyberincidenten om de gemeentelijke weerbaarheid te toetsen en te vergroten;
  • het onderwerp digitale veiligheid periodiek in het college van B en W bespreken;
  • digitale risico’s opnemen in de Integrale Veiligheidsplannen;
  • structureel voldoende budget vrijmaken voor blijvende weerbaarheid tegen digitale dreigingen (naar advies van de CyberSecurityRaad).

De resolutie komt voort uit de Agenda Digitale Veiligheid gemeenten 2020-2024.

Gerelateerd nieuws